Děkan Josef Zadražil představil proděkanský tým

Děkan LF Josef Zadražil.
Foto: Martin Višňa
pátek 7. červen 2019, 11:19 – Text: Martin Višňa

Senátoři lékařské fakulty měli na svém posledním zasedání před létem napilno. Hned čtyřikrát rozhodovali v tajném hlasování, mimo jiné se vyjadřovali k novým proděkanům, které představil děkan Josef Zadražil, nebo k tzv. hostujícím profesorům.

Proděkanský tým Josefa Zadražila, který je děkanem lékařské fakulty od 1. června, bude tvořit sedm lidí. Je mezi nimi i Zadražilův předchůdce Milan Kolář, který bude zodpovídat za oblast legislativy, vnitřní organizace a vnějších vztahů a zastupovat děkana v jeho nepřítomnosti. „Jsou to všechno odborníci, kterých si vážím, mají moji absolutní důvěru a podporu. Věřím, že společnými silami, našimi zkušenostmi a invencí se nám podaří naši fakultu dále rozvíjet,“ uvedl Josef Zadražil při prezentaci.

S představeným týmem senátoři souhlasili, pouze u proděkana pro vědu a výzkum Petra Kaňovského někteří vyjádřili obavu z možného střetu zájmů. Profesor Kaňovský má totiž vědu a výzkum na starost i ve Fakultní nemocnici Olomouc. Podle děkana jde ale naopak o pozitivum. „Pro naši spolupráci je potřeba hledat co nejvíce synergií a společných ploch, ne stavět bariéry. Vnímám fakultu a nemocnici jako jeden organismus, nemůžeme dělit srdce od plic,“ podpořil děkana ředitel nemocnice Roman Havlík. 

Během více než dvouhodinového jednání senát také schválil výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty za loňský rok, podmínky přijímacího řízení pro příští akademický rok či nové složení disciplinární komise. Novým druhým místopředsedou místo Evy Mnacakanové, která úspěšně ukončila studium, byl zvolen student Martin Pumprla.

Senátoři také podpořili záměr udělit čtyřem zahraničním odborníkům, kteří dlouhodobě spolupracují s Klinikou neurologie LF a FNOL, jako vůbec prvním v historii fakulty čestný titul Visiting Professor, tedy hostující profesor. Jak připomněl předseda senátu Jan Strojil, po projednání senátory se návrhem bude zabývat ještě Vědecká rada LF UP. V případě jeho schválení děkan fakulty předloží návrh rektorovi UP, který o udělení čestného titulu rozhodne.

K dalšímu jednání se Akademický senát LF UP sejde 1. října.

Proděkanský tým Josefa Zadražila

Milan Kolář – legislativa, vnitřní organizace, vnější vztahy, statutární zástupce děkana

Petr Kaňovský – věda, výzkum a grantová činnost

Hana Kolářová – studium Všeobecného lékařství 1.–3. ročník

Eva Klásková – studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročník

Iva Voborná – studium Zubního lékařství a Dentistry

Milan Raška – zahraniční vztahy a General Medicine

Martin Modrianský – investiční rozvoj a doktorské studijní programy