... děkani tří největších filozofických fakult upozorňují na to, že se vnímání humanitních věd českou společností zhoršuje?

středa 5. prosinec 2018, 11:04

Milan Pol z Masarykovy univerzity, Zdeněk Pechal z UP a Michal Pullmann z UK o tom diskutovali v Brně. Zdrůraznili, že pro pochopení klíčových témat dneška, jako je nový populismus, xenofobie a nacionalismus, jsou společenskovědní obory podstatné. Podrobnosti přináší magazín Universitas. Více...