Den učitelů na pedagogické fakultě

Fotogalerie: Ondřej Moučka
pátek 5. duben 2019, 8:53

Pedagogická fakulta si opět připomněla Den učitelů, který se v ČR tradičně slaví 28. března – na den narození Jana Ámose Komenského.

Den učitelů byl symbolicky zahájen hned ráno, kdy na zaměstnance fakulty a studenty čekal před budovou tým fakulty pro organizaci a rozvoj v čele s proděkankou doc. Petrou Šobáňovou, Ph.D., který všem příchozím rozdával motivační pedagogické citáty, nálepky s motivem narozeninového Komenského a květiny.

V rámci oslav Dne učitelů vyslovila své blahopřání učitelům také děkanka fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., která při této příležitosti oslovila pracovnice a pracovníky fakulty a poděkovala jim za práci, kterou odvádějí pro fakultu a oblast učitelství. K tomuto poděkování pak na sociálních sítích fakulty připojila ještě další slova uznání: „Děkuji všem za osobní nasazení, které je tolik potřebné v období, kdy fakulta prochází dynamickou proměnou studijních programů. Vážím si vzájemné spolupráce a podílu každého z pracovníků na vytváření komunikativního, přátelského prostředí. Věřím, že k sobě budeme i dál nacházet cestu a společně čelit všem výzvám. Vedení fakulty přeje nejen pracovníkům fakulty, ale také našim absolventům a celé komunitě učitelů, aby si společnost vážila jejich práce a vnímala učitelství jako klíčovou profesi, která ovlivňuje naši budoucnost.“

Oslavy Dne učitelů na PdF UP tradičně vrcholí akcí, již pravidelně pořádá Základní organizace Fakultního výboru Vysokoškolského odborového svazu na PdF UP spolu s vedením fakulty. Akademici, ale i další pracovníci fakulty se tradičně setkávají při společném neformálním posezení s večeří a volnou diskusí. Také při této příležitosti, kdy se setkávají kolegové z různých pracovišť fakulty, se tematizovalo učitelství a proměny jeho pojetí. Vedení fakulty pro tuto příležitost připravilo netradiční dárek v podobě učitelského bloku s „brainstormingovými“ úvahami nad tím, co znamená být učitelem pro 21. století. Tento hravý dárek zaměstnancům připomněl fakultní koncept Učitel21, který nemá být pouze „suchou“ předlohou pro tvorbu učitelských studijních plánů, ale především podnětem pro diskusi a pro živou reflexi učitelského poslání.

„Koncept Učitel21 chápeme nejen jako naši originální strategii učitelského vzdělávání, ale také jako podnět pro každého z nás pedagogů. Přáli bychom si, aby jej akademici i studenti přijali za svůj, aby se s ním ztotožnili. Chceme, aby koncept nebyl pouze kusem papíru, ale aby jej kolegové a kolegyně napříč fakultou spoluvytvářeli – a aby cítili podporu pro tuto svoji autonomii. Proto jsme naším, poněkud netradičním, dárkem vyzvali k vážnému i nevážnému přemýšlení nad tím, jak má didakticky uvažovat učitel v dnešní době," dodává Petra Šobáňová. Přitom ukazuje netradiční blok s „rukou psanými" hesly jako „propojovat učivo s tím, co žáky zajímá", „ukázat každému žákovi, že je v něčem dobrý", „bavit se s žáky o globálních souvislostech", „podporovat spolupráci" a podobně. Uvedená hesla vycházející z konceptu Učitel21 lze chápat jako podnět pro reflexi učitelské profese a potřeb dnešních dětí i společnosti. Takovým podnětem je ostatně sama oslava Dne učitelů a připomínka originálního a stále inspirujícího pedagogického myslitele Jana Ámose Komenského.

Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF UP 

Zpět