Díky dofinancování se zvýší počet mediků i konkurenceschopnost fakulty

Ilustrační foto: Velena Mazochová
pátek 17. květen 2019, 12:00 – Text: Martin Višňa

Ke studiu Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UP nastoupí v září minimálně 250 prváků, tedy o patnáct procent více než v předchozích letech. Zvýšení počtu studentů je jedním z konkrétních dopadů Národního programu dofinancování lékařských fakult, ze kterého olomoucká medicína v následujících letech získá celkem tři čtvrtě miliardy korun.

„Co jsem ve funkci děkana, mluví se o dvou věcech. Že je výuka medicíny hluboce podfinancovaná a současně hrozí velký nedostatek lékařů, neboť starší generace odcházejí do zasloužené penze a počet absolventů lékařských fakult tento odchod nestačí pokrýt. Teprve až na konci mého druhého období jsme se díky vytrvalému tlaku Asociace děkanů lékařských fakult České republiky a za pomoci ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy dostali dál,“ uvedl děkan Milan Kolář.

Fakulta tak do prvního ročníku může přijmout více studentů, než tomu bylo dosud. „Nebojím se, že by se větší počet přijatých nějak podepsal na jejich kvalitě. Přestože je studium medicíny náročné, Všeobecné lékařství je na špici zájmu uchazečů. A jestliže přijímáme zhruba třicet procent z těch, kteří udělají přijímací zkoušky, tak rozdíl u studentů přijímaných navíc díky programu dofinancování bude dva tři body,“ dodal děkan.

Jak ale podotkl, nejde jen o prosté zvýšení počtu studentů, respektive absolventů. „Filozofií programu je vůbec zabezpečit výuku budoucích generací lékařů. Díky dofinancování nejsme tolik závislí na anglických studijních programech, které dotovaly ty české. Můžeme podpořit motivovanost pedagogů a posílit konkurenceschopnost fakulty vůči zdravotnickým zařízením, co se týče platů. Prostředky rozdělíme mezi všechna naše pracoviště a velmi důležité poselství je právě zvýšení motivace pro výuku mediků. Beru to tak, že prostřednictvím tohoto programu byla oceněna pedagogická práce, která je pro přípravu dalších generací lékařů zcela zásadní. Zkrátka bylo vysloveno ‚děkujeme‘ za tuto velmi důležitou činnost pro ČR,“ vysvětlil Milan Kolář.

„Další část prostředků využijeme na pořízení potřebného vybavení a na opravy a režie. Potřebujeme také nové prostory pro výuku na simulátorech a velkou posluchárnu pro 400 lidí. Jsme tedy připraveni podílet se na financování chystané sdílené budovy s fakultou zdravotnických věd,“ doplnil.

Na dofinancování lékařských fakult v České republice je pro následující desetiletí alokováno 6,8 miliardy korun. Tato částka je založena na kvalifikovaných odhadech Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle kterých patnáctiprocentní navýšení počtu studentů pokryje potřebu nových lékařů vyvolanou odchodem těch stávajících do penze. Je však třeba brát na vědomí, že více absolventů opustí lékařské fakulty až za několik let.

V současnosti studium na olomoucké lékařské fakultě ročně úspěšně zakončí kolem 160 absolventů, jen minimum z nich míří za prací do zahraničí mimo Slovenskou republiku. Ze slovenských studentů zhruba sedmdesát procent najde uplatnění v České republice. 

Zpět