Dny pro absolventy. Na pedagogické fakultě byly plné inspirativních setkání i nápadů

Fotogalerie: Alžběta Gregorová
Úterý 13. září 2022, 12:05 – Text: Milada Křížková Hronová

Workshopy, koncert, prohlídky, inspirace z fakulty či posezení na vybraných katedrách. To a mnohem více nabídla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého během Dnů pro absolventy a přátele fakulty.

Potkat se se spolužáky i učiteli a dozvědět se, co je na fakultě nového. Především za tímto účelem se na konci minulého týdne shromažďovali bývalí studenti a přátelé Pedagogické fakulty UP v prostorách jejích jednotlivých pracovišť.

„Setkání na katedře výtvarné výchovy je vždycky příjemné. Se spolužáky si povídáme o tom, koho kam vítr zavál. Někteří prezentují svou tvorbu a ostatní jsou pak nadšeni například tím, že některé výstupy mohou použít ve své práci. Během setkání si zavzpomínáme také na vyučující a připomeneme si vtipné historky ze studií. Někteří učitelé dokonce alespoň na chvíli dojdou osobně. Letos za námi přišel úžasný pan Pavel Herynek,“ uvedla Lenka Wünschová, výtvarná redaktorka Vydavatelství UP, která na olomoucké pedagogické fakultě absolvovala výtvarnou výchovu a český jazyk. Ve své řeči zdůraznila i zajímavou prohlídku katedry.

„V mém případě to jsou nádherné prostory Uměleckého centra UP. Možnost studovat a tvořit v tak nádherných prostorách, ateliérech současným studentům i trochu závidím,“ doplnila. I dnes coby absolventka sleduje webové stránky katedry a je potěšena, že se na nich dozvídá o řadě akcí či projektech. Cení si i toho, že si zde může stáhnout různé pracovní listy, které lze využít v praxi.

Také Ludmila Vacová, absolventka téhož oboru, která dnes učí na Základní škole Dr. Hrubého ve Šternberku, vnímá setkávání absolventů a vzájemného sdílení zkušeností jako výbornou myšlenku.

„Olomoucká katedra výtvarné výchovy pedagogické fakulty je mou srdeční záležitostí, s bývalými spolužáky i pedagogy se navzájem inspirujeme. Osobně mě takové setkání vždy povzbudí v další práci. Navíc současné prostory naší univerzity v dřívějším jezuitském konviktu jsou kouzelné,“ uvedla. 

V první části dvoudenního setkání si absolventi různých oborů pedagogické fakulty mohli prohlédnout hlavní budovu na Žižkově náměstí či se zúčastnit prožitkového workshopu Mindfulness. Ten je součástí širšího cyklu s názvem Pečuji o sebe a zájemci se během něj seznámili i s některými technikami, například s meditací dechu či meditací zaměřenou na tělo.

V bohatém fakultním programu se absolventi mohli účastnit i pohybového workshopu Martina Dominika Polínka, který se uskutečnil ve spolupráci s Tyátr ModroDiv. Mohli zhlédnout prezentaci, která se věnuje vývoji fakulty a jejích budov a seznámit se s některými současnými studijními programy. V rámci komentované prohlídky se zájemci mohli blíže seznámit s prostorami Uměleckého centra UP a ateliéry katedry výtvarné výchovy včetně Kaple Božího Těla. Ve velké aule fakulty jim pak inspirativní lidé z různých pracovišť fakulty představovali své metodiky, didaktické materiály a projekty, které mohly zaujmout nejen příchozí učitele a ředitele škol, ale i další pedagogické pracovníky. V pestrém programu nechyběl ani komorní recitál absolventů katedry hudební výchovy, výstava děl diplomantů a diplomantek katedry výtvarné výchovy, prostor se našel i pro zajímavé debaty, networking a neformální setkání.

„Dny pro absolventy byly pro naše hosty příležitostí k tomu potkat se se spolužáky a sdílet své zkušenosti. Pro nás organizátory to byla příležitost nabídnout návštěvníkům nejen společenská setkání, ale také představit naše aktuální projekty, které mohou oslovit pedagogy v praxi. Například sobotní program v aule představil náš portál Učitel21, projekt katedry hudební výchovy Slyšet jinak, aktivity katedry výtvarné výchovy, Digidoupě nebo možnosti využití robotických pomůcek v matematice. Návštěvníci tak měli možnost načerpat inspiraci z fakulty a propojit se s katedrami,“ uvedla Petra Šobáňová, proděkanka pro vnější vztahy a inovace PdF UP. Doplnila, že záměrem fakulty spíše než jedna velká absolventská akce byl soubor dílčích aktivit, které si hosté vybírali podle zájmu.

„Líbilo se mi, že byli do programu zapojeni sami naši absolventi, například při pátečním absolventském koncertu. Absolventi hudební výchovy Kamila Spíchalová a mediálních studií Karel Páral z kapely Loco Poco obohatili program i v sobotu. Absolventi katedry výtvarné výchovy se navzájem inspirovali během živého setkání ve formátu pecha kucha. Velkou radost mi udělal zájem o sobotní prohlídky hlavní budovy na Žižkově náměstí a prostor v Uměleckém centru UP. Během dvoudenního setkání k nám přišli jak absolventi nedávní, tak pamětníci, kteří kdysi studovali ještě na Žerotínově náměstí. Byla jsem hrdá na to, že jim můžu ukázat, jak moc se jejich fakulta od těch dob posunula,“ dodala proděkanka Petra Šobáňová s přesvědčením, že networking s absolventy je něco, čemu by fakulta měla dávat prostor co nejčastěji.

Podobná setkání na jednotlivých katedrách chce Pedagogická fakulta UP organizovat každoročně. To další se uskuteční v příštím roce v souvislosti s výročím univerzity. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)