Dny židovské kultury Olomouc 2021: Košer je košer

Festival slavnostně zahájila vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma Sedmero požehnání v Barokní chodbě Uměleckého centra UP.
Foto: MUO
Středa 27. říjen 2021, 10:27

Ve dnech 11. – 20. 10. 2021 proběhl 14. ročník Dnů židovské kultury Olomouc. Již od roku 2009 jsou jeho pořadateli tři instituce – Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (CJS FF UP), Muzeum umění Olomouc (MUO) a Židovská obec Olomouc (ŽOO), které spojuje záměr zaplnit mezeru v obecném povědomí o židovské kultuře a kultivovat vztah většinové společnosti k židovské minoritě.

Podtitul letošního festivalu Košer je košer naznačoval, že většinu akcí bude propojovat společné téma kašrutu. Loni nám vynucený online formát nedovolil věnovat se plánovanému tématu v plné šíři, a tak jsme se k problematice kašrutu vrátili v úplném formátu a s o to větší radostí letos. Jak je již dobrým zvykem, snažili jsme se v rámci jednotlivých akcí představit hlavní téma festivalu z různých perspektiv.

Záměrem bylo podle hlavních organizátorů festivalu Ivany Cahové (CJS FF UP) a Alexandra Jeništy (MUO) vysvětlit široké veřejnosti, že kašrut není jen rituální porážka. Že jde o široký koncept etiky stravování i přístupu k životu obecně, který představuje na jedné straně základní bázi židovské náboženské identity a na straně druhé přesahuje hranice judaismu. Etický přístup ke stravování je jedním z nejsilněji diskutovaných témat dneška. Judaismus přitom význam úsloví jsem tím, co jím řeší již po staletí. Zároveň jsme chtěli zdůraznit, že své specifické stravovací zvyklosti a pravidla podmíněná nábožensky, kulturně či tradičně má každá společnost a že vzájemný respekt je jediným možným řešením pro 21. století.

Festival slavnostně zahájila vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Buxbauma Sedmero požehnání v Barokní chodbě Uměleckého centra UP, na kterou navázalo scénické čtení ze stejnojmenné knihy Jindřicha Buxbauma a Daniela Soukupa v režii Tomáše Soldána, s vynikajícími hereckými výkony Jaroslava Achaba Haidlera, Petra Kubese a Michala Bumbálka. Úvodní vhled do problematiky kašrut praxe vnesli v rámci odborné sekce rabíni Menaše Kliment z Židovské obce Brno a Eiran Davies z Paideia Institute Stockholm. Poznatky o kašrutu z hlediska halachy, tedy židovského náboženského práva, si návštěvníci festivalu mohli následně ověřit v praxi na přednášce o aškenázské kuchyni judaistek a hebraistek Karoliny Kašeové a Alžběty Glancové. Typické pokrmy, gefilte fiš a šoulet, bylo možno po přednášce také ochutnat.

Vedle snahy o obnovení a udržení povědomí o bohatém židovském kulturním dědictví na Moravě u široké veřejnosti ale i v rámci odborných diskuzí, je hlavním cílem pořadatelů vzbudit zájem i o soudobou izraelskou kulturu a přispět tak mimo jiné k informovanosti o problematice Blízkého východu.

V rámci letošního ročníku festivalu představily svou aktuální i starší tvorbu izraelské básnířky Orit Gidali a Marcela Sulak, český překlad vybraných básní připravila pro olomoucké publikum Kristýna Adámková, absolventka KAA FF UP. Problematice kašrutu z širší perspektivy tvůrců současné izraelské kinematografické a dokumentární scény byla věnována filmová sekce festivalu. S českými titulky, které vznikly opět ve spolupráci s KAA FF UP, pořadatelé uvedli poprvé v ČR snímky Kosher Beach (Košer pláž, IZR, 2019, r. Karin Kainer), Breaking Bread (Lámání chleba, IZR, 2020, r. Beth Elise Hawk), které sklízí úspěchy na izraelských i světových filmových přehlídkách, a také starší, dnes již téměř kultovní snímek režiséra Gidi Dara Ushpizin (Hosté, IZR, 2004).

Ve spolupráci s Divadelní Florou představil festival DŽKO 2021 úspěšnou inscenaci pražského divadelního spolku JEDL Der kleine Fratz / Malý stvořitel. V hlavní roli expresivní i humorné miniatury Egona Tobiáše, inspirované životem a dílem Franze Kafky, se představil chameleonsky proměnlivý Karel Dobrý. V hudební sekci rozehrál vážné i rozverné židovské písně z celé východní Evropy plzeňský kosmopolitně-liberální klezmer band Mi Martef. Festival zakončilo autorské čtení vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona, který uvedl svůj nový překlad Kapitol rabiho Eliezera (Pirke derabi Eliezer), nejčastěji citovaného výkladu Písma (midraš) rabínské literatury.

Festival se každoročně koná pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael, s podporou Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Nadačního fondu obětem holokaustu.

Ivana Cahová
CJS FF UP

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)