Doktorand právnické fakulty Jakub Spáčil uspěl se svou vědeckou prací

Jakub Spáčil obsadil v doktorské sekci třetí místo. Foto: PF UPJŠ
Sobota 17. září 2022, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Doktorand právnické fakulty Jakub Spáčil uspěl v česko-slovenském finále soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Se svou prací Plea of Necessity: A legal key to protection against unattributable cyber operations obsadil v doktorské sekci třetí místo. Mezinárodní kolo, kterého se účastnili studenti českých a slovenských právnických fakult, se konalo na univerzitě v Košicích.

Jakub Spáčil, pro něhož byl letošní ročník SVOČ premiérou, sepsal svou práci v angličtině. „Téma soutěžního článku vychází z mého dizertačního výzkumu, ve kterém se zabývám otázkou obrany proti kybernetickým operacím z pohledu mezinárodního práva veřejného. Konkrétně jde o instituty sebeobrany, krajní nouze, protiopatření a retorze. Kybernetické operace představují jednu z největších výzev současného mezinárodního práva,“ vysvětlil doktorand.

Soutěž, a to jak fakultní kolo, tak česko-slovenské finále, pro něj bylo velkou výzvou. „Poprvé jsem musel výsledky svého výzkumu prezentovat před nezávislou porotou. Mám velkou radost, že jsem v obou fázích soutěže obstál. Autor jen velmi těžko hodnotí kvalitu vlastní práce a zisk třetího místa v mezinárodním finále je pro mě důležitou zpětnou vazbou, že to, co dělám, nedělám úplně špatně,“ uvedl Jakub Spáčil.

V doktorské sekci, která byla v rámci finále nejobsazenější, soutěžilo celkem 12 studentů. Soutěžící se prezentace svých kolegů mohli účastnit. „V rychlém sledu jsem tak mohl sledovat plejádu výzkumných přístupů, což bylo inspirativní a nepochybně to pozitivně ovlivní i můj dizertační výzkum. Zajímavé bylo zejména zapojení empirických metod a datové analýzy do právního výzkumu, což je směr, který má podle mého názoru velký potenciál,“ vyzdvihl jeden z přínosů soutěže oceněný doktorand.

Při hodnocení česko-slovenského finále neopomněl Jakub Spáčil pochválit organizační tým. „Od slavnostního zahájení děkanem košické fakulty až po vyhlášení výsledků šlo vše hladce. Užili jsme si jak oficiální soutěžní program, tak neformální společenskou část, která nám přinesla řadu nových profesních kontaktů a možná i budoucích přátelství,“ dodal.

Na finále do Košic odjeli z Olomouce spolu s Jakubem Spáčilem další čtyři studenti. V doktorské sekci soutěžili Martin Mach a Eliška Marešová (na snímku), v magisterské Robin Hudec a Ondřej Slaný. Všichni vzešli z fakultního kola SVOČ.

Fakulta ocení umístěného Jakuba Spáčila mimořádným stipendiem, ostatní získají mimořádné stipendium za reprezentaci. „Jakubovi za celé vedení fakulty i naši katedru mezinárodního a evropského práva srdečně gratuluji a všem účastníkům z naší fakulty děkuji za výbornou reprezentaci. Jakub je tradičně velmi skromný, ale já osobně si myslím, že na sebe může být pyšný. Získat medailové umístění v ‚těžké váze‘ doktorských prací a v konkurenci dvanácti zástupců z pěti fakult je mimořádný úspěch. Věřím, že nejen Jakub, ale i další studentky a studenti naší fakulty budou pokračovat v medailové tradici i v příštích ročnících,“ zhodnotil Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum.

Olomoucká fakulta měla v Košicích i zastoupení v komisích. Výkony soutěžících při finále hodnotili Petr Osina z katedry teorie práva a právních dějin, Lukáš Ryšavý z katedry mezinárodního a evropského práva a Zdeněk Červínek z katedry ústavního práva.

Soutěž ve SVOČ pořádá právnická fakulta od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Nový ročník bude vyhlášen ještě letos.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)