Domácí násilí a nálezy Ústavního soudu. Lékařská fakulta zve na přednášky z práva

Koláž: Žurnál UP
Úterý 24. říjen 2023, 12:00 – Text: Martin Višňa

Lékařská fakulta UP připravila na listopad dvě přednášky, které zájemcům nejen z řad studentů lékařství a jejich pedagogů umožní setkání a diskuzi s odborníky z právní sféry, jejichž činnost se dotýká medicíny a zdravotnictví. Už 2. listopadu bude hostem Lucie Hrdá specializující se mimo jiné na domácí násilí, o tři týdny později, 23. listopadu, na Teoretické ústavy zavítá ústavní soudce Jaromír Jirsa.

Advokátka Lucie Hrdá, která vloni získala ocenění Právník roku v kategorii Pro bono a dříve také například cenu Flamma pro inspirativní právničky, má bohaté zkušenosti s obhajobou v trestních i občanskoprávních sporech. Jejím významným tématem je boj proti sexualizovanému a domácímu násilí včetně takových případů ve školském prostředí. Je spoluzakladatelkou organizace Bez trestu, která usiluje o to, aby se veřejnost dozvěděla, jak se takovéto činy v České republice (ne)trestají, a také chce zlepšit vzdělávání soudců a dalších odborníků ve věcech viktimologie a psychologie.

Právě tématu sexualizovaného a domácího násilí v Česku se bude věnovat i během přednášky na LF UP ve čtvrtek 2. listopadu od 16 hodin. „Lékaři jsou často prvotním kontaktem, kam oběti násilných činů, jako je napadení či znásilnění, přicházejí. Je třeba studentům i lékařům přiblížit, jak s těmito obětmi zacházet, aby nedošlo k jejich další viktimizaci. Jejich příběhy totiž často popisují nepřípustné chování lékařů při ošetření, například zesměšňování, opovržení, nadřazenost,“ uvedl Dušan Klos, proděkan LF UP pro legislativu, vnitřní organizaci a vnější vztahy.

Druhým hostem fakulty bude ve čtvrtek 23. listopadu v 15 hodin Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR a dřívější prezident Soudcovské unie ČR. „Půjde o vůbec první veřejné vystoupení soudce Ústavního soudu na naší fakultě. Jaromír Jirsa se celou svou profesní kariéru úzce zabývá medicínským právem a jeho přehled, vhled a zkušenosti s danou problematikou jsou násobně vyšší než u jiných soudců. Kromě toho se jako soudce zpravodaj podílel na několika zásadních rozhodnutích Ústavního soudu týkajících se zdravotnictví, například ve věci informovaného souhlasu, náhrady nemajetkové újmy na zdraví a postupů ‚do not resuscitate‘. Diskuze studentů medicíny a lékařů-akademiků přímo se soudcem zabývajícím se zdravotnictvím vidím jako velmi zajímavou a prospěšnou pro obě strany,“ dodal Dušan Klos.

Obě přednášky se konají ve velké posluchárně Teoretických ústavů LF UP a zváni na ně jsou všichni zájemci o daná témata nejen z řad mediků a jejich pedagogů. Účast je zdarma, registrace dopředu není třeba.

Do budoucna Lékařská fakulta UP chystá další popularizační přednášky se zajímavými hosty se vztahem ke zdravotnictví, a to nejen z oblasti práva.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)