Evropská komise udělila univerzitě prestižní certifikát HR Award

Repro: Žurnál UP
Čtvrtek 9. září 2021, 9:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého získala od Evropské komise prestižní ocenění HR Award v oblasti kvality péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu. Certifikát stvrzuje, že UP garantuje pro vědce a výzkumníky evropské standardy péče o zaměstnance, podporu jejich profesního rozvoje a transparentnost výběrového řízení při jejich přijímání. Ocenění zviditelňuje univerzitu v zahraničí a zvyšuje i její prestiž.

Výhoda při získávání tuzemských i mezinárodních grantů, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací a také posílení image atraktivního zaměstnavatele pro zahraniční vědce a výzkumníky, to jsou benefity HR Award. Univerzita o prestižní značku usilovala několik let. „Jsem velmi rád, že jsme dokázali úspěšně tento náročný proces završit. Uznání Evropské komise je pro nás velkým úspěchem, protože ukazuje, že jsme schopni obstát v mezinárodní konkurenci výzkumných a vědeckých organizací a nabídnout zahraničním pracovníkům adekvátní podmínky pro jejich práci a profesionální růst. Samozřejmě je to pro nás i závazek, protože chceme i nadále zlepšovat pracovní podmínky na Univerzitě Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Univerzita musela pro získání certifikátu splnit řadu náročných podmínek. „Certifikát HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují HRS4S (The Human Resources Strategy for Researchers). Tato strategie vychází ze čtyřiceti principů stanovených Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Naše univerzita se k těmto zásadám přihlásila v roce 2020. Zavázali jsme se k vytváření kvalitních pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a k transparentním postupům při přijímání,“ vysvětlila Milena Kysučanová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů UP.

Univerzita musela mimo jiné vypracovat interní analýzu, v níž srovnávala reálný stav s principy Charty a Kodexu, současně bylo potřeba připravit akční plán, který zahrnoval postup, jak zásady z obou dokumentů naplnit v praxi. Součástí GAP analýzy bylo i dotazníkové šetření mezi zaměstnanci univerzity.

HR Award (HR Excellence in Research Award)

Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je již považováno za mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Společným evropským cílem je zavést tak i ve vědeckém prostředí koncepci strategického řízení lidských zdrojů, zahrnout používání moderních praktik HR ve vědeckém prostředí a důsledně dodržovat moderní principy v rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu. Více informací najdete na stránkách UP zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)