Fakulta tělesné kultury bude hostit největší konferenci o zdravém životním stylu

Ferdinand Salonna a Josef Mitáš z FTK zvali na českou ISBNPA konferenci v Hongkongu. Foto: Michal Vorlíček
čtvrtek 19. červenec 2018, 7:00 – Text: Martin Višňa

Světové špičky výzkumu a podpory zdravého životního stylu se na začátku příštího června sjedou do České republiky. Organizací konference International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), která patří k největším odborným událostem tohoto zaměření, byla pověřena Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Očekává se kolem 1400 účastníků.

„Je to pro nás obrovská pocta. ISBNPA sdružuje ty největší světové experty z oblasti výzkumu a podpory zdravého životního stylu, vydává i vlastní odborný časopis s vysokým impakt faktorem, její konference jsou společně se setkáními International Society for Physical Activity and Health (ISPAH) takové olympiády v našem oboru. Pro nás jsou to otevřené dveře do širších světových vědeckých kruhů a zároveň zúročení práce, kterou na fakultě odvádíme,“ uvedl Ferdinand Salonna z institutu aktivního životního stylu.

Konference se uskuteční v termínu 4. až 7. června 2019 v pražském Kongresovém centru. V užším výběru místa konání byla ještě Paříž a Utrecht, Praha v organizaci fakulty tělesné kultury nakonec zvítězila díky vyjádřené podpoře republikových a středoevropských partnerů ze škol a pracovišť podobného zaměření či pražského magistrátu. Plusem podle Salonny bylo i to, že někteří ze členů komise v dobrém vzpomínají na mítink HEPA Europe (European Network for the Promotion of Health-enhancing Physical Activity), který fakulta hostila v roce 2010.

Olomouc přitom nepřijde zkrátka ani tentokrát. Hlavní program konference se sice bude konat v Praze, tradičně ale předcházejí či následují tak zvané satelitní mítinky. „Jeden nebo dva tyto mítinky bychom chtěli uspořádat u nás, se zaměřením na výzkumná témata, kterými se zabýváme, zejména tedy na vliv prostředí na pohybovou aktivitu, ale nabízí se třeba i téma pohybových aktivit seniorů. Je to velká příležitost přivézt do Olomouce naráz deset patnáct špičkových odborníků,“ dodal Salonna.

Vliv prostředí na úroveň pohybové aktivity, strava, různé preventivní a intervenční programy nebo třeba e-health elektronické aplikace patří k dominantním tématům, o nichž se na konferencích ISBNPA hovoří. Zároveň jsou však setkání tohoto vědeckého sdružení protkána zdravým životním stylem i jinak než jen po odborné stránce. V sálech například bývá polovina prostoru určena ke stání, pro účastníky jsou připravené různé doprovodné pohybové programy a organizátoři mají přísný etický kodex týkající se možných sponzorů události.

Vědeckým pracovníkům fakulty tělesné kultury se dveře na konference ISBNPA otevřely před lety díky spolupráci s profesorem Jamesem F. Sallisem a sítí IPEN (International Physical Activity and the Environment Network), která zkoumá právě vliv prostředí na pohybovou aktivitu. Na letošním setkání v Hongkongu, kterého se zúčastnili delegáti z jednačtyřiceti zemí, čtveřice ve složení proděkan Michal Kudláček, docent Josef Mitáš, Ferdinand Salonna a Michal Vorlíček kromě organizačních schůzí spojených s konferencí v Praze také aktivně vystoupila s příspěvky týkajícími se výzkumu IPEN nebo GAČR projektu Social Norms Intervention for Active Adolescents (SONIAA) o vnímání pohybové aktivity u adolescentů. 

Zpět