Fakulta zdravotnických věd zřizuje nový ústav pro záchranáře

Ilustrační foto: Martin Višňa
Středa 1. červenec 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

O vzniku nového Ústavu zdravotnického záchranářství a intenzivní péče a o studijním programu Nutriční terapie jednal na svém posledním zasedání před letními prázdninami Akademický senát FZV UP.

Nový ústav, který zastřeší výchovu zdravotnických záchranářů, vznikne k 1. září 2020, a sice vyčleněním z Ústavu ošetřovatelství. Zřízení samostatného pracoviště pro tento obor bylo uvažováno od počátku, první studenti oboru Zdravotnický záchranář nastoupili na fakultu v akademickém roce 2017/2018. Podle vedení fakulty jde o logický krok, který umožní další rozvoj tohoto studia. „Jistá úleva to bude i pro Ústav ošetřovatelství, který bude mít více úkolů a studentek a studentů, protože poptávka po všeobecných sestrách je velká,“ zmínil děkan Martin Procházka. Se zřízením nového ústavu senátoři souhlasili v rámci schválení novely Organizačního řádu FZV UP. Novelou také dochází k přejmenování Ústavu fyzioterapie na Ústav klinické rehabilitace.

Novinkou v nabídce fakulty se v brzké době stane bakalářský studijní program Nutriční terapie, jehož záměr senát jednomyslně schválil. „Uplatnitelnost absolventů je široká. Činnosti nutričních terapeutů zahrnují specifickou ošetřovatelskou péči při uspokojování nutričních potřeb pacientů ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb při akutních a chronických poruchách v oblasti výživy. Mohou se také uplatnit v jídelnách školských zařízení, v provozovnách společného stravování, případně jako odborní hodnotitelé výroby potravin,“ uvedl k záměru garant programu Miroslav Kopecký, přednosta Ústavu pro studium odborných předmětů a praktických dovedností.

Jako předseda dílčí volební komise Miroslav Kopecký také přítomným připomněl průběh a výsledky nedávných online voleb do Akademického senátu UP a předseda AS FZV UP Lukáš Merz shrnul hlasování per rollam z doby protikoronavirových opatření. Senátoři v jednom z nich schválili i rozpočet fakulty pro letošní rok. Ten je sestaven jako vyrovnaný, s náklady i výnosy ve výši téměř 56 milionů korun. Co se týče základních dotací a příspěvků, fakulta letos obdržela po odvodu na celouniverzitní aktivity přes 54 milionů korun včetně necelých tří milionů na rozvoj výzkumné organizace.

Senátoři během zasedání také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 a novelu Plánu realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FZV UP na období 2019–2022. V závěru pak děkan fakulty Martin Procházka poděkoval studentům, kteří se v uplynulých měsících zapojili do boje s epidemií koronaviru.

Zpět