Fakultní nemocnice zve na Pohybrady, festival zdraví u jezera

Repro z plakátu akce: Žurnál UP
Středa 22. září 2021, 8:00 – Text: Martin Višňa

Fakultní nemocnice Olomouc společně s Univerzitou Palackého a dalšími partnery připravila u jezera Poděbrady dvoudenní program pro veřejnost zaměřený na aktivní a zdravý životní styl. Během odpoledne v pátek 24. září budou jednotlivé aktivity volně přístupné všem zájemcům, na sobotu je třeba se dopředu zaregistrovat.

Festival zdraví Pohybrady, jak byla akce u oblíbeného přírodního koupaliště nazvaná, je další z řady programů a projektů fakultní nemocnice, která se dlouhodobě věnuje aktivnímu přístupu k vlastnímu zdraví a důrazu na prevenci. Jen v letošním roce nemocnice například přišla s projektem 5S nebo pravidelným pořadem Ambulance aktivního zdraví. „Ostatně i koronavirová epidemie nám ukázala, jak je důležité dávat dostatečnou pozornost své fyzické i duševní kondici a že co pro své tělo a psychiku sami uděláme, se nám může mnohonásobně vrátit při předcházení nemocem či následném rychlejším zotavování z nich,“ řekl ředitel nemocnice Roman Havlík.

V pátek od 14 do 19 hodin odborníci na březích Poděbrad nabídnou příchozím zájemcům zdarma základní vyšetření zdravotního stavu, jako je měření cholesterolu, krevního tlaku nebo analýza složení těla, dále konzultace v oblasti pohybu, výživy, otužování či duševní hygieny, připraveny jsou i přednášky a workshopy na téma aktivní zdraví, ukázky nordic walkingu a sportovní a zábavné aktivity pro děti i dospělé.

Během sobotního intenzivního kurzu zdravého pohybu, na který je třeba se dopředu přihlásit kvůli omezené kapacitě, pak v době od 9 do 15 hodin naučí fyzioterapeuti z Oddělení rehabilitace FNOL například správnému dýchání, protahování nebo posilovacím cvikům.

Na organizaci akce u Poděbrad se vedle nemocničních zaměstnanců podílejí například i studenti Fakulty zdravotnických věd UP. „Základním posláním každého zdravotníka je podílet se na podpoře zdravého způsobu života, prevenci a edukaci pacientů a klientů. Studenti FZV v průběhu akce Pohybrady získají cenné zkušenosti, které do budoucna využijí ve svých zdravotnických profesích. Do akce se zapojí studenti napříč našimi programy. Záchranáři se budou podílet na první pomoci v případě drobných zranění a ostatní pomohou s organizací. Naše fakulta je velice vděčná za spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, která umožňuje našim studentům osvojit si praktické dovednosti. Preventivní a edukační akce jsou nepochybně důležitou součástí tohoto procesu,“ uvedla k zapojení studentů Anita Můčková, proděkanka FZV pro studium a celoživotní vzdělávání.

Podrobnosti k festivalu zdraví Pohybrady najdete zde.

Zpět