Filolog a básník Zbyněk Šiška oslavil 90. narozeniny

Zbyněk Šiška.
Foto: Bohuslav F. Červinka
Pátek 19. červen 2020, 8:15

Před 90 lety – dne 10. června 1930 se v Malenovicích u Zlína narodil Doc. PhDr. Zbyněk ŠIŠKA, CSc., filolog a básník. Reálné gymnázium studoval v Kroměříži a v letech 1949–1953 absolvoval češtinu a ruštinu na FF UP v Olomouci. Zprvu učil na středních školách v Prostějově a hejčínském gymnáziu v Olomouci, odkud přešel na Pedagogickou fakultu UP.

Pracoval na katedře ruštiny, kde se věnoval lingvistice. Po listopadu 1989 přešel na katedru bohemistiky, kde působil od roku 1988 jako docent až do roku 2007. Je členem jazykovědného sdružení AV a mezinárodní společnosti Societas Linguistica Europaea. Své poznatky z oblasti lingvistiky publikoval ve skriptech a dalších odborných knihách, např. Bázový morfematický slovník češtiny (1998; 2005). Širší veřejnosti je znám spíše jako autor lyricky laděné poezie. Zprvu psal verše do novin a časopisů, od 70. let je publikoval v Učitelských novinách.

Knižně debutoval výborem básní z let 1985–2002, který vyšel pod názvem Blíženci v roce 2003. Na svém kontě má přes dvacet sbírek, které vyšly v univerzitním vydavatelství. V letech 2004–2015 vyšly např. tyto tituly: Sonety, Čarokruh, Vlnění, Po hrubém písku, Houslení, Listy přátelům, Studánky a studny, Převtělování, Naléhavost světla, Dech pro dva, Koloběh a Neposedný čas. Kromě toho vycházely jeho verše i v básnických sbornících Literárního klubu Olomouc.

Od února 2011 začaly vycházet  elektronicky i tzv. Lucerničky, o kterých se autor vyjádřil, že „jde o metaforické pojmenování lyrické básně složené ze  dvou tercin (tj. jde o spojení dvou tříveršových strof /3 a 3/ nic víc a nic méně)“. Jednu z posledních sbírek s výtvarným doprovodem Oldřicha Prokopa, který žije a tvoří ve Slatinkách u Olomouce pojmenoval jako Míjení.

Jubilantovi srdečně gratulujeme a přejeme mu zdraví, a pohodu do dalších let!

Hana Ševčíková

(Text byl publikován v Týneckých listech 2020, červen. S. 21. s názvem: „Červnová výročí středomoravského regionu.“)

Zpět