Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor

Rekonstrukce skončila. Filologické katedry se vracejí do objektu v Křížkovského ulici.
Fotogalerie: Milada Hronová
Pondělí 29. leden 2018, 12:01 – Text: Milada Hronová

Po více než dvou letech se filologické katedry a děkanát filozofické fakulty stěhují zpět do nově zrekonstruované budovy v Křížkovského ulici 10. Už dnes opouští třídu Svobody katedra anglistiky a amerikanistiky.

Cílem rekonstrukce objektu filozofické fakulty v Křížkovského ulici číslo 10 bylo přizpůsobit budovu z počátku dvacátého století potřebám současného univerzitního života. Rekonstrukce, která začala v roce 2015, zahrnovala úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, změny vnitřního uspořádání i úpravy exteriérů. Dočasnými pracovišti všech filologických kateder se staly třída Svobody 26 a bývalé koleje Marie Kudeříkové v Kateřinské ulici.

„Během dneška a zítřka se jako první do původních prostor přemístí katedra anglistiky a amerikanistiky. Poté se začnou do rekonstruovaných prostor stěhovat také katedry germanistiky, bohemistiky, romanistiky a katedra slavistiky včetně polonistiky,“ řekl Vladimír Polách, proděkan fakulty. Během února se do objektu v Křížkovského ulici číslo 10 přemístí i studijní oddělení, ekonomické oddělení, děkanát, mzdové a personální oddělení a oddělení infrastruktury. 

Zpět