Filozof Peter McCormick přednášel na teologické fakultě

Profesor Peter McCormick. Foto: Jan Koblížek
Středa 22. květen 2019, 8:51

Ve dnech 6.–11. května hostoval na cyrilometodějské teologické fakultě filozof prof. Peter McCormick. Dnes již emeritní profesor na Univerzitě Ottawa v Kanadě je stálým členem Mezinárodního filozofického institutu v Paříži a řadu let také spolupracuje s místní katedrou filozofie a patrologie.

Kromě přednášky pro studenty bakalářského a magisterského studia, která proběhla ve standardním čase výuky, pronesl prof. McCormick  v rámci odborného semináře pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia teologické a filozofické fakulty dvě témata ze sociální filozofie a filozofické antropologie. Ta byla následně rozebírána v diskuzi s účastníky.

V prvním vstupu Are all human beings exclusively animals – full linguistic capacities? se prof. McCormick zamýšlel nad definicemi pojmů „lidské bytosti“ a „osoby“, nad prolínáním těchto dvou pojmů a jejich rozlišení. Zdůraznil nutnost empirického zakotvení výzkumů o člověku, tedy nutnost přírodních věd, ale zároveň vyslovil požadavek, aby bylo naše přemýšlení o člověku celistvé a obsahovalo všechny dimenze života, tj. biologickou, duševní i spirituální. Právě pojem „osoby“ v sobě odráží onu celistvost a metafyzické směřování člověka, které se projevují ve schopnosti sdělit druhé osobě „slovo“ nadané významem.

Druhá přednáška a seminář Are some human beings not persons – symbolic linguistic capacities? navazovaly na první setkání a prohlubovaly úvahu nad holistickou perspektivou lidských bytostí. Část přednášky věnoval prof. McCormick filozofickému výkladu textu biblické knihy Genesis, kde se mluví o tom, že člověk byl stvořen jako „obraz“ Boží a k „podobě“ Boží. Podle prof. McCormicka je zde ve hře opět napětí a zároveň komplementarita materiálního a spirituálního pohledu na člověka, jakož i problém epistemologický.

 

Jan Koblížek, katedra filozofie a patrologie CMTF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)