Filozofická fakulta chystá nová pravidla pro volby do senátu

Filozofická fakulta UP.
Foto: Vojtěch Duda
Pondělí 10. říjen 2016, 13:12 – Text: Milada Hronová

Senátoři filozofické fakulty budou hlasovat o novém Volebním řádu Akademického senátu FF UP per rollam. Tento dokument má v nadcházejících volbách zajistit jednotlivým katedrám reprezentativnější zastoupení v senátu. Novou podobu řádu připomínkoval na svém jednání AS FF UP.

Novou podobou Volebního řádu AS FF UP se senátoři filozofické fakulty začali zabývat už v roce 2015 s odůvodněním, že stávající volební pravidla neumožňují dostatečné zastoupení všech pracovišť v senátu. Pokud bude nově připravený volební řád schválený, nahradí na fakultě tak dosavadní blokové hlasování za tzv. pořadové hlasování nelineární. Po zapracování všech připomínek, které na jednání akademického senátu zazněly, budou senátoři hlasovat per rollam.

Nový dokument vznikal pod vedením Tomáše Lebedy, vedoucího katedry politologie a evropských studií. „Měl by senátu zajistit větší pestrost z hlediska charakteru osobností i jejich pracovišť fakulty,“ řekl. Nelineární charakter tohoto systému podle Lebedy odrazí váhu jednotlivých hlasů. První kandidát tak získá nejvíc bodů, druhý polovinu, třetí třetinu a podobně. Zvolená varianta výrazně posune první kandidáty, povede k více proporčním výsledkům, lépe odrazí voličskou vůli a podpoří silné osobnosti.

Příští volby do akademického senátu se na filozofické fakultě mají navíc uskutečnit elektronicky. Vzhledem k tomu, že je filozofická fakulta v současné době rozmístěna na šesti různých místech, může podle Lebedy elektronická podoba voleb pozitivně ovlivnit vyšší účast voličů. Zároveň by měla i usnadnit organizaci voleb. V paragrafované podobě podobě by nový Volební řád AS FF UP měl být k dispozici na jaře 2017, kdy se volby na fakultě uskuteční.

Během jednání se akademický senát věnoval také problematice emeritur a situaci, za níž na fakultě odcházejí lidé do starobního důchodu. Pozornost senátoři věnovali především odcházejícím docentům a profesorům a současnému nastavení systému emeritur. „Měli bychom najít jednotný úzus pro postupné odcházení. Tento úzus by byl navzdory stávajícímu zákonu jakýmsi morálním apelem,“ řekl Jan Stejskal z katedry historie. V diskusi mezi senátory zazněly i úvahy o emeritních profesorech, kteří by na návrhy příslušných kateder a vědecké rady fakulty mohli na univerzitě za daných okolností i nadále pracovat. Výslednou podobu vznikajícího dokumentu předloží AS FF UP vedení fakulty.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)