Filozofická fakulta chystá volby děkana

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 24. červen 2021, 13:01 – Text: Milada Křížková Hronová

Akademický senát Filozofické fakulty UP vyhlásil 23. června řízení o návrhu na jmenování děkana této fakulty. Děkana či děkanku FF UP pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026 senát zvolí 13. října.

Naposledy před letními prázdninami se na svém řádném jednání sešel Akademický senát Filozofické fakulty UP. Přijal usnesení, v němž vyhlásil řízení o návrhu na jmenování děkana či děkanky této fakulty. Návrhy na kandidáty může akademická obec filozofické fakulty podávat od 25. června do 10. září do 12 hodin, a to písemnou formou prostřednictvím Kanceláře AS FF UP. 

Zvláštní volební komise, kterou za účelem volby vrcholného představitele fakulty senátoři schválili, do 24. září do 12 hodin ověří, zda kandidáti splňují všechny zákonné náležitosti. Bez prodlení pak uvedená komise zveřejní seznam kandidátů na úřední desce FF UP. Nejpozději do 30. září do 12 hodin dodají kandidáti na děkana zvláštní volební komisi své teze a životopisy.

Před akademickou obcí fakulty se kandidáti na děkana představí ve středu 6. října, volba samotná se uskuteční na řádném zasedání AS FF UP 13. října od 13 hodin.

Během červnového jednání senátoři FF UP schválili v předložené podobě dokument s názvem Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na FF UP konaných v akademickém roce 2021/2022. Debatovali také o problematice tvorby a schvalování rozpočtu. Příští jednání AS FF UP se uskuteční 29. září.

AS FF UP bude volit nového děkana 13. října.

Zvláštní volební komise:

Mgr. Michal Nguyen (předseda), prof. Wilken Engelbrecht, Mgr. Martin Fafejta, Ph.D.

Informace, které souvisejí s harmonogramem a pravidly voleb, budou zveřejněny na úřední desce fakulty. 

Zpět