Filozofická fakulta chystá volby ombudsmana studentů

Foto: Vojtěch Duda
Pátek 2. říjen 2020, 8:00 – Text: (map)

Akademický senát filozofické fakulty vyhlásil volby ombudsmana. Návrhy začne přijímat předseda volební komise už 5. října. 

Ombudsman FF UP je na fakultě ustanovený za účelem ochrany práv studentů této fakulty proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a proti zvůli zaměstnanců či orgánů FF UP či UP v průběhu studia na FF UP. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci. Funkční období ombudsmana je tříleté a začíná dnem následujícím po skončení funkčního období ombudsmana předchozího. Podle nově přijaté vnitřní normy bude mít ombudsman i svého zástupce, se kterým se bude dělit o agendu. Akademický senát filozofické fakulty na svém zářijovém jednání přijal harmonogram voleb i složení volební komise pro tuto volbu.

Kandidáty bude možné navrhovat od 5. do 16. října, a sice k rukám předsedy volební komise Václava Pokory, buď elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu vaclav.pokora01@upol.cz nebo do schránky uložené na vrátnici budovy Křížkovského 10. Kandidátní listinu pak volební komise zveřejní 20. října. Elektronické hlasování potrvá od 5. do 10. listopadu a výsledky voleb se akademická obec dozví do 12. listopadu. Za odvedenou práci poděkoval Akademický senát FF dosavadní ombudsmance Emě Jelínkové z katedry anglistiky a amerikanistiky.

Během jednání se senátoři filozofické fakulty šířeji věnovali i nastalé finanční situaci doktorandů FF UP. Ta má souvislost se změnou harmonogramu předchozího akademického roku. Obvyklý termín výplaty stipendií byl touto změnou zpožděný.

Především za nedostatečnou komunikaci se za fakultu doktorandům omluvila proděkanka pro vědu a výzkum Lenka Zajícová. „Studijní povinnosti s odkazem na koronavirovou krizi a s tím související změnou harmonogramu akademického roku skončily až k 16. září. Stipendia se pravidelně vyplácejí až po jejich kontrole. I když jsme informaci, že tato situace nastane, posílali v červenci, jsme si vědomi naší nedostatečnosti v komunikaci. Omlouváme se za ni,“ uvedla.

Situaci komentoval i studentský místopředseda senátu Michal Nguyen, který uvedl, že studenti doktorských studijních programů filozofické fakulty se do tíživé finanční situace dostali během posledních měsíců ve více ohledech. Vzpomněl na dřívější rozhodnutí na úrovni univerzity, kdy AS UP novelou Stipendijního řádu snížil stipendium na úroveň státního příspěvku. Jeho současná výše je 11 250 korun. Další možné navýšení tohoto příspěvku je pak věcí jednotlivých fakult. 

„Pro doktorandy to byl velmi citelný finanční zásah. Řada z nich se shodla na tom, že je potřeba od základů změnit náhled na to, co je doktorandské stipendium. Je to sice příspěvek, ale doktorand si z této částky platí nájem a řadu dalších povinností. Mnozí z doktorandů jsou na tomto příspěvku finančně závislí. Chtěl bych ale zdůraznit, že nejvíc doktorandům nyní vadí, že nejsou na fakultě vnímáni jako partneři a nikdo s nimi nekomunikuje,“ upřesnil studentský senátor Michal Nguyen.

Po následné diskuzi AS FF UP požádal svým usnesením děkana fakulty, aby s ohledem na vývoj doktorandských stipendií a komunikace s doktorandy v letošním roce zajistil systémovou nápravu. AS FF UP i doporučil, aby výplaty doktorandských stipendií probíhaly v termínech nejpozději do 10. dne v měsíci.

Na zářijovém jednání se senátoři filozofické fakulty věnovali i Statutu etického panelu FF UP pro výzkum. Schválili záměr bakalářského studijního programu Lingvistika a Digital Humanities. O současném stavu rekonstrukce objektu na třídě Svobody 26 a perspektivě stěhování některých kateder do tohoto objektu hovořil proděkan pro infrastrukturu Vladimír Polách. Shodně jako na AS UP i na Akademickém senátu FF UP zazněla omluva profesoru Janu Vičarovi za nekorektní jednání fakulty při neprodloužení jeho pracovní smlouvy v roce 2016.

Nový ombudsman či ombudsmanka bude volen na základě nové vnitřní normy. Kandidáti na tuto pozici si před samotnou volbou zvolí svého zástupce, jenž musí být opačného pohlaví a musí působit na jiné katedře než samotný kandidát.

Návrh na kandidáta musí obsahovat: jednoznačnou identifikaci předkladatele nominace, podpis předkladatele, jednoznačnou identifikaci kandidáta a jeho souhlas (lze ho vyjádřit a doložit i elektronickou cestou prostřednictvím univerzitního e-mailu).

Informace k pozici ombudsmana najdete zde. Detaily k nadcházejícím volbám budou postupně zveřejňovány na webu Akademického senátu FF UP.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)