Filozofická fakulta má nový doktorský studijní program Andragogika

Repro: Žurnál UP
Středa 13. květen 2020, 12:00 – Text: Milada Hronová

Proměny profesního vzdělávání, učení dospělých v biografické perspektivě, rozvoj talentu – talent management či rozvoj digitálních znalostí a dovedností: politika a praxe, to jsou jen některá z rámcových témat, kterým se budou věnovat studenti nového doktorského studijního programu Andragogika. První doktorandi zahájí studium už po letních prázdninách.

„Nově akreditovaný doktorský studijní program Andragogika, v anglické verzi Adult Education, umožňuje uchazečům se zaměřit při studiu na analýzu formálního, neformálního a informálního vzdělávání a učení dospělých jak v pracovním prostředí, tak v komunitním či osobním životě,“ uvedl garant programu Miroslav Dopita, vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. 

Stejně jako jiné doktorské studijní programy i tento podporuje zapojení studentů do mezinárodního výzkumu a dá jim možnost získat zkušenosti na zahraničních stážích. Přijímací zkoušky se primárně zaměřují na analýzu projektu disertační práce uchazeče a jeho realizovatelnost v rámci doktorského studia. Absolventi tohoto programu pak najdou uplatnění zejména ve vědeckobadatelské a vzdělávací činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, jejichž hlavním předmětem činnosti je vzdělávání dospělých, jejich personální rozvoj a poradenství. Další možnosti uplatnění jsou na místech koncepčních a řídících pracovníků v institucích, které spadají do akčních polí andragogiky, jako například organizace sociálních služeb, kulturní organizace, organizace veřejné správy a zejména organizace zaměřující se na vzdělávání a personální rozvoj dospělých.

Doktorský studijní program (DSP) Andragogika vznikl na základě realizace projektu s názvem Internacionalizace andragogiky. Cílem tohoto projektu je propojit DSP Andragogika více s empirií, konkrétně vzděláváním dospělých v organizacích a s personálním rozvojem pracovníků. DSP je podpořen Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání financovaným z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt: Internacionalizace andragogiky, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002316. Více o projektu ZDE. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)