Filozofická fakulta má rozpočet na rok 2018

Senátoři filozofické fakulty přijali na svém dubnovém jednání rozpočet.
Foto: Vojtěch Duda
Pátek 6. duben 2018, 11:33 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty schválil rozpočet i decentralizované rozpočty kateder pro rok 2018. Od státu obdrží fakulta 241 milionů korun. Je to o 33 milionů korun víc než loni.

Návrh rozpočtu, dělení příspěvku a dotace na filozofické fakultě předložil senátu děkan Zdeněk Pechal. „Rozpočet, který předkládám, je vyrovnaný. Dodržuje stanovená základní pravidla přerozdělování financí na filozofické fakultě. Je pozitivnější než loni, protože příspěvek na studenta je ve srovnání s loňskem vyšší o 21,5 procenta, dotace na rozvoj vědy je proti loňskému roku vyšší o 4, 7 procenta. Celkové navýšení těchto dvou základních zdrojů činí ve srovnání s loňským rozpočtem 16,1 procent,“ řekl Zdeněk Pechal, děkan fakulty.  Po krátké diskuzi a doporučujícímu stanovisku Ekonomické komise senátu fakulty, senátoři oba dokumenty v předloženém znění schválili.

Filozofická fakulta má pro přerozdělení financí na jednotlivé katedry svá pravidla a podle Jiřiny Menšíkové, tajemnice fakulty, se navýšení peněz od státu promítne na jednotlivé katedry absolutní částkou 26,8 milionů korun. „Je to o 18,7 procenta víc než loni. Rozpočet kateder v roce 2018 činí 170,2 milionů korun, celkový rozpočet fakulty odpovídá částce 241 milionů korun.  Na centrální úrovni fakulty jsou hrazeny projekty kateder na podporu vědecké činnosti, podpora zahraniční mobility a společné náklady,“ řekla Jiřina Menšíková.

Zpět