Filozofická fakulta nově nabízí Španělštinu se zaměřením na Latinskou Ameriku

Repro: Žurnál UP
Pondělí 4. únor 2019, 7:43 – Text: Milada Hronová

Katedra romanistiky filozofické fakulty má nově ve studijní nabídce Španělštinu se zaměřením na Latinskou Ameriku. Zájemci o uvedené studium si mohou podat přihlášku ke studiu do konce února, první studenti do netradičního navazujícího magisterského oboru nastoupí už na podzim.

„Studijní program Španělština se zaměřením na Latinskou Ameriku je unikátní tím, že kombinuje filologii s antropologií, politologií, ekonomií i filmovou vědou,“ řekl Radim Zámec z katedry romanistiky. Kromě studia španělského jazyka se podle něj budou posluchači věnovat také latinskoamerické literatuře, filmu, dějinám a společnosti. Důraz se v tomto studiu klade na poznání indiánských kultur.

„Program vychází vstříc poptávce ze strany studentů a zároveň také odráží dlouhodobé směřování naší katedry. Značná část kolegů se totiž badatelsky věnuje právě Latinské Americe,“ uvedl Daniel Nemrava, vedoucí katedry romanistiky. Připomněl zároveň, že katedra romanistiky každoročně organizuje i prestižní mezinárodní konferenci, která se jmenovanému regionu věnuje.

Španělštinu se zaměřením na Latinskou Ameriku lze na Univerzitě Palackého studovat pouze prezenčně. Hlásit se mohou absolventi bakalářské španělské filologie nebo příbuzného oboru. Katedra počítá, že přijme asi patnáct studentů. Ti se mohou těšit nejen na vyučující z katedry olomoucké romanistiky, ale i na přední odborníky z Univerzity Karlovy nebo Vysoké školy ekonomické. Absolventi najdou uplatnění v diplomacii, ve firmách obchodujících s Latinskou Amerikou, nakladatelstvích, kulturních institucích i jako učitelé na středních školách. 

Zpět