Filozofická fakulta ocenila během Týdne humanitních věd některé své osobnosti

Pamětní medaili převzala z rukou děkana Jana Stejskala také Ludmila Veselovská, emeritní vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky.
Fotogalerie: Jakub Čermák
Úterý 21. listopad 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Za dlouhodobou vědeckou, pedagogickou i organizační činnost udělil Jan Stejskal, děkan FF UP, stříbrnou Pamětní medaili Filozofické fakulty Univerzity Palackého dvanácti osobnostem fakulty. Pěti akademikům a akademičkám pak předal Cenu za popularizaci oboru. Slavnostní setkání s laureáty těchto ocenění se uskutečnilo během bohatého programu Týdne humanitních věd.

Týden humanitních věd je nejen oslavou, ale zejména přiblížením jejich významu široké společnosti. Pro společné naplnění tohoto cíle se jej letos poprvé zúčastnilo jedenáct českých filozofických a humanitních fakult, které připravily bohatý program. Přehlídku výzkumných a vzdělávacích aktivit nabídla i Filozofická fakulta UP. Její děkan Jan Stejskal během programově nabitého týdne i ocenil osobnosti fakulty, jež své osudy spojily s Filozofickou fakultou UP a jejím bouřlivým rozvojem po sametové revoluci.

„Rok 1989 vnímám jako pomyslné třetí ustavení olomoucké univerzity včetně její filozofické fakulty. To první bylo v roce 1573, druhé pak v roce 1946, tedy v roce jejího obnovení. Třetí milník je spojený s rokem 1989, s nímž jste spojeni i vy. Byli jste to právě vy, kdo se významnou měrou zasloužil o růst fakulty, a je i vaší zásluhou, že je naše fakulta jedna z nejdůležitějších filozofických fakult v zemi,“ řekl Jan Stejskal laureátům před předáním stříbrné Pamětní medaile FF UP ve své pracovně. Medaile obdrželi profesoři Dušan Šimek, Jiří Černý, Ivan Blecha, Jiří Lach, docent Vladimír Řehan, dále profesor Wilken Engelbrecht a profesorka Libuše Hrabová, kteří se osobně slavnostní události nemohli zúčastnit. Z rukou děkana ji převzala také docentka Ludmila Veselovská, docent David Uher a Jana Kopečná, o den dříve i profesorka Libuše Spáčilová a doktor Vladimír Spáčil.

„Děkujeme za pozornost, kterou vedení fakulty projevuje naší pedagogické a odborné činnosti. Jako dlouholetí členové akademické obce víme, že vedení fakulty vychází našim potřebám vstříc jak materiálně, tak organizačně, a díky tomuto přístupu cítíme, že je tato univerzita a fakulta naše. Je právě taková, jakou jsme si vytvořili a jak ji v daných podmínkách pomáháme udržovat. Neříkám, že je dnes situace na univerzitě ideální, to, co naši činnost omezuje a brzdí však v danou chvíli nelze změnit. Chci proto zůstat optimistická a zároveň chci i říct, že jsme na této fakultě rádi, a pokud to bude možné, rádi na ní i zůstaneme,“ uvedla za oceněné emeritní vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky Ludmila Veselovská.

Vděčnost za veřejnou publicitu odborných aktivit vyjádřil děkan Jan Stejskal v další části setkání. Vůbec poprvé předal Cenu za popularizaci oboru, a to mimo jiné za schopnost předstoupit před veřejnost a zprostředkovat své poznatky, hájit je v otevřeném mediálním prostoru a tím přispívat ke kultivaci diskuze nejen u nás, ale i v mezinárodním kontextu.

„Existovat znamená být vnímán a to můžeme jedině v případě, že nás veřejnost akceptuje, vidí, reaguje na nás. Veřejnost však vidí až výsledek naší práce, tedy knihu, dokumentární film, výstavu či skvělý rozhovor. Naší motivací je především láska k oboru. Teď jsme velmi rádi za to, že je oceněna i vedením fakulty,“ poznamenala Veronika Gigalová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, která cenu převzala mimo jiné za organizační i kurátorské vedení Galerie sociální fotografie. Společně s ní toto prestižní fakultní ocenění obdrželi Ondřej Kučera z katedry asijských studií, Tomáš Lebeda z katedry politologie a evropských studií, Martin Dolejš z katedry psychologie a Kateřina Mildnerová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.  

Pestrý program Týdne humanitních věd na FF UP nabídl i koncert Ostravské Bandy a film Po prolomení ticha. Jeho součástí je pravidelně i přednášková činnost, do níž se letos zapojila například katedra nederlandistiky, asijských studií a historie. Speciální přednáškový program, o nějž se postarali jak akademici z katedry ekonomických a manažerských studií a katedry psychologie, tak studenti z katedry divadelních a filmových studií, nabídla fakulta i zhruba stovce studentů Gymnázia Hejčín. Během Týdne humanitních věd byla představena i dvousvazková publikace Matricula olomoucké univerzity (1636–1637) 1652–1729, knižní edice druhé nejstarší univerzitní matriky. Vydala ji FF UP ve spolupráci s Vydavatelstvím UP (psali jsme zde).

Týden humanitních studií se uskutečnil od 13. do 17. listopadu pod záštitou Asociace děkanů filozofických fakult.

Stříbrnou Pamětní medaili FF UP obdrželi:

* Prof. PhDr. Dušan Šimek, zakladatel katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, dřívější proděkan FF UP i člen AS FF UP získal medaili za rozvoj oboru i fakulty.

* Prof. PhDr. Jiří Černý, CSc., emeritní profesor katedry romanistiky získal medaili za zásluhy o rozvoj hispanistiky a faktickou obrodu romanistiky po roce 1989, také za vznik asijských studií při katedře romanistiky.

Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., dřívější vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky, dřívější proděkanka FF UP, členka AS FF UP i dalších grémií získala medaili za rozvoj oboru i fakulty.

* Prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc., dřívější vedoucí katedry filozofie získal medaili za zásluhy o rozvoj této katedry, na jejímž znovuobnovení a rozkvětu se podílel od počátku 90. let minulého století. 

* Doc Mgr. David Uher, Ph.D., z katedry asijských studií stál u vzniku této katedry na FF UP jako Kabinetu dálného východu při katedře romanistiky. Později se stal prvním vedoucím nově vzniklé katedry asijských studií. 

* Prof. Dr. Wilken Engelbrecht, zakladatel a vedoucí katedry nederlandistiky na FF UP, zároveň držitel Ceny města Olomouce, získal medaili za rozvoj oboru i fakulty. 

* Prof. PhDr. Jiří Lach, M. A., Ph.D., emeritní děkan FF UP získal medaili za vedení fakulty a za zásluhy o rozvoj historie, politologie a evropských studií.

* Prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc., emeritní profesorka katedry historie, stála u znovuobnovení univerzity, na jejíž filozofickou fakultu se po vynucené pauze vrátila v roce 1989, řadu let působila na katedře historie.

* Doc. PhDr. Vladimír Řehan, emeritní děkan FF UP je úzce spjat s jejím porevolučním vývojem. Medaili obdržel i za zásluhy o rozvoj katedry psychologie.   

* Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., z katedry germanistiky obdržela medaili za usilovnou činnost pro FF UP.

* PhDr. Vladimír Spáčil, bývalý ředitel Okresního archivu a držitel Ceny města Olomouce získal medaili za usilovnou činnost ve prospěch FF UP.

* Jana Kopečná, dřívější asistentka katedry historie, poté asistentka děkana, pracovala i v referátu pro vědu. Medaili obdržela za usilovnou, dlouholetou práci pro FF UP.  

 

Ceny za popularizaci FF UP obdrželi:

* Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., z katedry asijských studií za velkou frekvenci mediálních výstupů zaměřených na obast širší geopolitiky a asijský kontinent, za osvětu a zviditelnění oboru, katedry i fakulty.

* Doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., dřívější vedoucí katedry politologie a evropských studií je jedním z nejznámějších politologů, nyní je ředitelem vnitropolitického odboru na Pražském hradě. 

*PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., vedoucí katedry psychologie, jeho zajímavé výzkumy principu smíchu či chování v krajních situacích přinesly trvalý čtenářský zájem i popularitu.

* Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D., z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie za intenzivní a hluboký zájem o problém tzv. namibijských Čechů.

* PhDr. Veronika Gigalová, Ph. D., z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie za skvělou pedagogickou činnost a péči o své frekventanty, zároveň za přesah – svou specializaci směrem k umění, založila a kurátorsky i organizačně vede Galerii sociální fotografie.  

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)