Filozofická fakulta vyhlásila stávku. Situaci se věnoval i fakultní senát v debatě s rektorem

Foto: Vojtěch Duda
Pátek 13. říjen 2023, 10:40 – Text: Milada Křížková Hronová

Podfinancování vysokého školství a nedůstojné mzdové situaci se během svého jednání věnoval Akademický senát Filozofické fakulty UP. K debatě, která se vztahovala jak k dlouholetému klesání veřejných investic do terciárního vzdělávání, tak k mzdové politice uvnitř Univerzity Palackého a k chystané jednodenní výstražné stávce, pozvali fakultní senátoři rektora UP Martina Procházku.

Ve shodě základní organizace vysokoškolského odborového svazu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, děkana této fakulty a jejího akademického senátu je na 17. října vyhlášena celodenní stávka. Je pokračováním více než ročních aktivit sdružených pod celorepublikovým hnutím Hodina pravdy.

„Na příští rok má být rozpočet vysokých škol sice nominálně stejný, reálně, tedy s inflací, bude nižší. Podle dostupných dat činí podfinancování veřejných vysokých škol v ČR 10–11 miliard korun. Nejhůř jsou na tom humanitní obory, zvláště ty, které jsou na Univerzitě Palackého v Olomouci a Univerzitě Karlovy v Praze. Situaci na Univerzitě Palackého vnímáme jako nejzávažnější,“ uvedl v úvodu jednání senátu Jan Stejskal, děkan FF UP. Společně se senátory filozofické fakulty zdůraznil, že nejde jen o mzdy, ale také o materiální zázemí, které je podle něj na FF UP nejhorší za posledních několik let.

Rektor UP Martin Procházka připustil v debatě se senátory problematickou situaci v mzdovém ohodnocení akademiků humanitních oborů a vyzdvihl jejich aktivitu, především aktivitu Asociace filozofických fakult, díky níž se investice do vysokého školství v příštím roce nebudou krátit. Uvedl, že v rámci Univerzity Palackého bude navrhovat jiné modely vnitřního dělení financí.

„Pro změnu se však musí vyslovit většina univerzity, návrh musí najít podporu v Akademickém senátu UP. Neznámou je zatím i návrh, který přijde z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. I ten může naši případnou novou metodiku ovlivnit,“ uvedl rektor UP. Přislíbil senátorům filozofické fakulty, že jeho slovo ve prospěch pomoci humanitním oborům, nejen vysokým školám obecně, zazní v rámci České konference rektorů.

Celodenní stávka na Filozofické fakultě je věcně vedena za hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců FF UP. Je paralelní se stávkou partnerské FF UK a hodinovou výstražnou stávkou vyhlášenou VOS ČR. Jedná se o druhou stávku od roku 1989. Více zde.

Během říjnového jednání Akademického senátu Filozofické fakulty UP se senátoři věnovali i návrhu dělby finančních prostředků na katedry. Patnácti hlasy schválili decentralizovaný rozpočet FF UP na rok 2023, tj. rozpočet kateder na rok 2023. Dva senátoři byli proti, nikdo se v hlasování nezdržel. S odkazem na to, že v listopadu skončí funkční období stávajícího ombudsmana, AS FF UP vyhlásil nové volby. Návrhy na veřejného ochránce práv vysokoškolských studentů FF UP lze podávat od 18. října do 23. listopadu, volby se uskuteční od 12. do 14. prosince.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)