Filozofická fakulta získala akreditaci k řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociologie

Repro: Žurnál UP
Úterý 23. červen 2020, 14:40 – Text: Milada Hronová

Právě v těchto dnech nabývá účinnosti rozhodnutí Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy o tom, že Filozofická fakulta Univerzity Palackého získala oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociologie. Akreditaci získala až do roku 2030.

„V některých případech se oprávnění uděluje na zkrácenou lhůtu, obvykle pěti let. My jsme jej obdrželi na 10 let. To je nejdelší lhůta, kterou jsme mohli získat. Máme velkou radost,“ shodli se garanti všech tří stupňů studijních programů sociologie Helena Kubátová, Dan Ryšavý a Dana Sýkorová. Zejména doktorský stupeň studia je podmínkou pro podání žádosti o habilitační řízení a jmenování profesorem.

Postup při získávání oprávnění má svá pravidla a jako u jiných akreditací je k žádosti o tuto akreditaci potřebné připravit podklady seznamující se stavem a perspektivami oboru, vědeckým výkonem pracoviště, doktorským studiem téhož oboru a další. Podklady pak posuzují vědecká rada dané fakulty, poté univerzity a nakonec Národní akreditační úřad pro vysoké školství jako správní orgán s rozhodující pravomocí.

Podle Dana Ryšavého, vědeckého tajemníka katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP,  lze lhůtu, na kterou fakulta získala uvedené oprávnění, považovat za úspěch. „Filozofická fakulta UP měla již dříve oprávnění konat habilitační řízení v oboru Sociologie, to ale nebylo prodlouženo. Když zhruba před šesti lety novou žádost připravoval Dušan Lužný, zahrnul do ní i jmenovací řízení. Bylo to v době, kdy bylo možné absolvovat jmenovací řízení ze sociologie pouze na dvou univerzitách, a to v Praze a v Brně. Oprávnění jsme tehdy získali a od roku 2015 bylo možné znovu se do těchto řízení přihlašovat,“ uvedl. Od té doby se habilitovalo pět uchazečů a další se hlásí. Absolvování jmenovacího řízení zatím naplněno nebylo.   

Kromě Filozofické fakulty Univerzity Palackého se lze o habilitaci či jmenování profesorem sociologie ucházet také na Fakultě sociálních věd UK v Praze a na Fakultě sociálních studí MU v Brně. Filozofická fakulta UK má právo konat habilitační řízení. Sociologie jako studijní program je dále zastoupena na dalších čtyřech fakultách v zemi, na Fakultě humanitních studií UK v Praze a filozofických fakultách Západočeské univerzity v Plzni, Ostravské univerzity a Univerzity Hradec Králové.

Oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Sociologie získala Filozofická fakulta Univerzity Palackého na květnovém zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy (NAU). V těchto dnech rozhodnutí NAU nabývá právní moci.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)