Filozofové z celého světa debatují na olomoucké akademické půdě

Jedna z prvních přednášejících, Anna Zhyrkova s přednáškou "The Ontological Paradox of Christ"
Fotogalerie: Milada Hronová
Středa 14. červen 2017, 10:02 – Text: Milada Hronová

 

Více než stovka badatelů celého světa přijela do Olomouce na čtyřdenní konferenci International Society for Neoplatonic studies (ISNS). Prestižní sympozium, jehož hlavním tématem je novoplatonismus, začalo dnes v prostorách filozofické fakulty.

Na mezinárodní konferenci ISNS, kterou pořádá katedra filozofie filozofické fakulty, přijeli vědci z třiadvaceti zemí. Během jednání zazní příspěvky jak renomovaných vědců, tak mladých badatelů, doktorandů nebo postdoktorandů.

„Výrazné a zásadní vlivy novoplatonismu, vůdčího filozofického směru pozdní antiky, můžeme najít v dějinách myšlení od čtvrtého století našeho letopočtu až po současnost, a to nejen ve filozofii, ale také v teologii, estetice, umění i vědě. Přednášející se tak budou věnovat hlavním postavám antického a řeckého novoplatonismu i vlivu novoplatonismu ve středověku, v renesanci nebo v raném novověku,“ řekl Tomáš Nejeschleba, vedoucí katedry filozofie FF UP. Jako člen společnosti ISNS začal jednat o možném olomouckém konání konference už před několika lety. „Doposud se konala spíše v hlavních městech různých zemí. Jsem proto velmi rád, že se nám její jednání podařilo dostat do Olomouce. Příště se už opět přesune do velkých měst, jakými jsou Ottawa nebo Kodaň,“ doplnil Nejeschleba.

Konferenční panely a příspěvky se během čtyř dní budou zabývat specifickými tématy novoplatónské filozofie, jako je pojetí prostoru, času či duše. Řeč bude také o historicko-náboženském kontextu, theurgii, rituálech, hermetismu či gnosticismu. Zazní i příspěvky, věnované filologickým tématům spojenými s četbou antických textů či genderové problematice. Další sekce se budou věnovat vlivu novoplatonismu v křesťanské teologii, v byzantské, židovské či islámské filozofiii nebo v tak zvaném cambridgeském platonismu 17. století.

„Na konferenci vystoupí odborníci i z Austrálie, Kanady, USA, Brazílie a Argentiny, Izraele, Gruzie i Číny. Zastoupení jsou i badatelé z většiny evropských zemí.  Samozřejmě nebude chybět ani John Finamore, předseda společnosti ISNS a vedoucí klasické filologie na univerzitě v Iowě. Právě díky němu se totiž konference dnes v Olomouci koná,“ doplnil Nejeschleba.

Mezi další osobnosti, které se v Olomouci představí a které se zabývají novoplatónskou filozofií, pak patří Harold Tarrant z australské univerzity v Newcastle, John Turner z Nebrasky, Sara Ahbel-Rappe z Michigenu, Marilena Vlad z Bukurešti, Lela Alexidze z Tbilisi, Filip Karfík z Friebourgu  a řada dalších. Byzantskou filozofii na konferenci představí například Georgios Steiris, téma renesančního platonismu zazní díky konferenčnímu příspěvku Anny Corrias z Londýna či Angelye Hobbs ze Sheffieldu.  Za pozornost bude jistě stát i Stephen Lahey z Nebrasky, který je odborníkem na Johan Wyclifa a který bude mluvit o novoplatonismu v husitství.  Během čtyřdenního jednání se účastníci seznámí i s výsledky výzkumu projektu GA ČR centra excelence „Mezi renesancí a barokem, filozofie a vědění v českých zemích a jejich evropský kontext,“ který řeší badatelé z katedry filozofie FF UP se spoluřešiteli z Filozofického ústavu AV ČR a Jihočeské univerzity České Budějovice.

Více ZDE.

Zpět