Gastroodpad z univerzity se nově využívá k výrobě energie v bioplynové stanici

Ilustrační foto. Freepik.com
Úterý 8. srpen 2023, 8:00 – Text: (red)

Univerzita Palackého se zapojila do projektu tridimgastro.cz, který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Je tak první univerzitou, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) Rapotín, kde jsou ekologicky využity k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

„Nakládání s odpady je z hlediska udržitelnosti na naší univerzitě jedním z velmi důležitých témat. V našich menzách se každý rok vyhazovalo kolem 50 tun jídla, což nás vedlo k tomu, abychom začali gastroodpad smysluplně využívat a zároveň se snažili jeho množství snižovat. S tímto vědomím se i naši studenti rozhodli přijmout zodpovědnější přístup,“ řekla Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci.

Na významné téma hospodaření s potravinami upozornila UP již v prosinci loňského roku společně se studentským spolkem Udržitelný Palacký, který spustil kampaň proti plýtvání jídlem. V rámci ní prostřednictvím plakátů s motivem Františka Palackého nabádá univerzitní studenty a zaměstnance k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám. Zároveň upozorňuje na facebookovou skupinu Free Food UPOL, na níž je možné přebytečné jídlo nabídnout dalším zájemcům.

Díky zapojení do projektu Třídím gastro společnosti EFG je UP první univerzitou v Česku, kde je veškerý kuchyňský odpad z menz svážen skupinou EFG přímo do bioplynové stanice v Rapotíně. Ta biologicky rozložitelný odpad následně zpracuje a využije k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

„S městem Olomouc úspěšně spolupracujeme na sběru a svozu gastroodpadu už téměř dva roky. I proto jsme moc rádi, že se nyní do našeho projektu Třídím gastro rozhodli zapojit také studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého. Díky této spolupráci se kuchyňský odpad z univerzitní menzy namísto skládkování smysluplně využije jako obnovitelný zdroj, čímž se zároveň minimalizují jeho škodlivé dopady na životní prostředí,“ dodal Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)