Geoinformatici se zaměřili na optimalizaci výuky i její přechod do online prostředí

Foto: archiv PřF UP
Pátek 28. červenec 2023, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Na optimalizaci výuky geoinformatiky a možnosti jejího přechodu do digitálního a online prostředí se během dvou let zaměřili odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP, z Norwegian University of Science and Technology, Technische Universität Wien, University of Turku a Ruhr-Universität Bochum. Kromě zefektivnění samotného přechodu a nalezení nejlepších praktik či nástrojů pro implementaci metod do online/digitální vysokoškolské výuky se projektový tým zaměřil i na studentské vnímání změn ve výukovém procesu.

„Pandemie covidu-19 urychlila přijímání nových technologií a způsobů, které můžeme využít nejen ve výuce geoinformatiky, ale i geověd obecně. Klasická výuka, zejména její praktická část, je ale velmi obtížně nahraditelná. Během pandemie zaznamenali všichni partneři projektu úbytek zájmu či pozornosti studentů během online výuky. Do virtuálních výměnných pobytů a letní školy jsme proto zakomponovali metody, techniky i digitální nástroje tak, aby byl student stále vtažen do tématu. Jednalo se o krátká sériová edukační videa, tzv. nuggets (malé bloky výukových aktivit), gamifikaci nebo virtuální realitu,“ uvedl hlavní řešitel projektu Vít Pászto.

V rámci projektu byli studenti začleněni do tvorby lecture designs. „Na dvou letních školách pracovali v mezinárodním týmu na optimalizaci toho, jak by ideálně měla vypadat výuka geoinformatiky s využitím nových metod a nástrojů. Aktivity byly zaměřeny na tři oblasti výuky, které byly nejvíce postiženy pandemií covidu-19. Na praktickou výuku v laboratoři, demonstraci funkcionality fyzických přístrojů, jako jsou 3D tiskárna nebo dron, a terénní exkurze a praktika. Výsledkem bylo zjištění, že kompletní přechod na distanční výuku není vhodný pro vyučující ani studenty. Geovědy totiž například ve srovnání s mnoha humanitními obory stojí na kontaktní výuce. I tak by se ale nové možnosti pro zefektivnění distanční výuky měly využívat, zejména pokud se jedná o teoretické části kurzu,“ doplnil Vít Pászto.

Do projektu DigiGeo se zapojilo přes čtyřicet studentů z celé Evropy. „Neocenitelnou a u nás často nedoceněnou stránkou tohoto typu Erasmus+ projektů je konfrontace s realitou v jiných zemích a sdílení zkušeností napříč evropskými univerzitami. A v oblasti geověd si na Univerzitě Palackého vedeme velmi dobře. Je ale klíčové dívat se do zahraničí a být aktivní v internacionalizaci na vysokých školách,“ dodává Vít Pászto.

Veškeré výsledky a výstupy projektu budou dostupné na webových stránkách projektu nebo v platformě výsledků programu Erasmus+. Projekt DigiGeo byl podpořen z grantu programu Erasmus+ č. 2020-1-CZ01-KA226-HE-094425.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)