Germanisté FF jsou řešiteli čtyř nových projektů

Úspěch v grantové činnosti oslavovali germanisté i během předvánočního setkání.
Foto: archiv katedry
Úterý 7. leden 2020, 8:00 – Text: Milada Hronová

Katedra germanistiky FF se pyšní mimořádným úspěchem v grantových soutěžích. Její badatelské týmy budou od ledna 2020 do konce roku 2022 řešit tři standardní projekty Grantové agentury České republiky (GA ČR) a jeden projekt ve spolupráci s německou univerzitou Oldenburg zaměřený na spolupráci ve vědě a výuce.

„Je to pro nás historický úspěch. Souběžně tak budeme řešit největší počet projektů. V následujících třech letech se můžeme těšit na větší počet excelentních publikací a intenzivnější mezinárodní spolupráci. V plánu máme i několik workshopů a konferencí, do nichž zapojíme náš vědecký dorost,“ řekla Kristýna Solomon, vedoucí katedry germanistiky FF.

Dva projekty GA ČR jsou lingvisticky zaměřené. Tým pod vedením Libuše Spáčilové se chystá věnovat Soudnímu řádu Jindřicha Polana z roku 1550, přispěje k lepšímu poznání role magdeburského práva na severní Moravě. Germanisticko-bohemistický tým pod vedením Karstena Rinase se zaměří na dějiny teorie české interpunkce v evropském kontextu. Podle Veroniky Opletalové, členky katedry germanistiky, naváže na předchozí výzkum řešitele věnovaný historii německé teorie interpunkce. „Výsledky tohoto výzkumu prezentuje Rinasova monografie Theorie der Punkte und Striche, která vyšla v roce 2017 v nakladatelství Winter,“ uvedla. Třetí projekt GA ČR, jehož řešitelem je Jörg Krappmann, se má věnovat rakouské meziválečné literatuře. Bude zkoumat transkulturní procesy v rakouských románech o budoucnosti.

Vedle trojice nových projektů GA ČR se katedře germanistiky podařilo získat institucionální partnerství s univerzitou Oldenburg (Germanistiche Institutspartnerschaft), které zaštítila německá organizace Deutscher akademischer Austauschdienst (DAAD).

Zpět