Germanistka Univerzity Palackého připomněla potřebu nového formování česko-německých vztahů

Sedmdesáté výročí založení Spolku Adalberta Stiftera za účasti germanistky UP. Zleva Dr. P. Becher, vedoucí spolku, prof. I. Fialová, katedra germanistiky FF UP, B. Posselt a L. Rouček, dřívější poslanci Evropského parlamentu a Milan Čoupek, generální konzul ČR v Berlíně.
Foto: archiv IF
Pátek 19. květen 2017, 12:39 – Text: Milada Hronová

Sedmdesáté výročí založení si v Mnichově připomněl Spolek Adalberta Stiftera. Tuto kulturní organizaci v roce 1947 založili sudetští Němci, kteří byli odsunuti po roce 1945. Na slavnosti hovořila také germanistka Univerzity Palackého Ingeborg Fialová, která ve svém projevu vyzvala k novému formování česko-německých vztahů. 

Profesorka olomoucké germanistiky pronesla na slavnostním setkání řeč, v níž připomněla, že sedmdesáté výročí Spolku a jejího pozvání jsou i symbolickým historickým mezníkem.

„Až do roku 1989 nesměla česká germanistická či historická obec pěstovat žádné kontakty se sudetskými Němci, bývalými krajany za ´železnou oponou´. A ani dnes není kontakt s nimi prost resentimentů z obou stran, byť se množí návštěvy politiků, výměny přátelských gest a vzájemné vztahy jsou po podpisu česko-německé smlouvy ´vřelé´,“ řekla Ingeborg Fialová. Připomenula zároveň, že je jen zdánlivě uspán ´starý (sudeto-)německý narativ´. Kdykoli se to hodí, protiněmecká rétorika se podle germanistky vrací zpět na scénu. Jako příklad uvedla ve své řeči situaci během kampaně v době českých prezidentských voleb v roce 2012.

„Úkolem všech, kteří se z nešovinistických pozic věnují česko-německým vztahům, by mělo být přispívat svou aktivitou k formulaci nového narativu, nového příběhu o česko-německých vztazích tak, jak to od roku 1989 činí mnichovský Adalbert Stifter-Verein,“ dodala profesorka Fialová z katedry germanistiky FF UP. 

Spolek Adalberta Stiftera/Adalbert Stifter-Verein je kulturní organizace, kterou v roce 1947 založili v Mnichově sudetští Němci. Svůj název nese po velkém básníkovi Šumavy, který ještě v první polovině 19. století věřil v mírový vývoj vztahů mezi Čechy a českými Němci. „Spolek otevírá dveře do Německa a do celé Evropy, je cenným a spolehlivým partnerem české germanistice,“ ocenila Ingeborg Fialová.

Zpět