Grémium pomáhá řešit celouniverzitní problémy doktorandek a doktorandů

Grafika: Žurnál Online
Pondělí 25. červenec 2022, 8:00 – Text: (red)

V září minulého roku zahájilo svou činnost Grémium doktorandek a doktorandů – nový poradní orgán pro rozvoj doktorských studijních programů. Každou fakultu v něm mohou reprezentovat dva zástupci, kteří tak mají možnost seznámit své kolegy s tamní podobou doktorského studia, zhodnotit jej a poukázat na specifika a odlišnosti oproti jiným fakultám. Platforma pro společné setkávání dosud na univerzitě chyběla.

„Univerzita Palackého má v současné chvíli osm fakult, které jsou již z podstaty svého zaměření velmi specifické. Naší snahou je prolomit komunikační bariéru mezi doktorskými studujícími a potlačit mnohdy zakořeněný individualismus jednotlivých fakult a oborů. Vytvoření a další rozšiřování takzvaného Doctoral SPace, tedy pestrého mezioborového prostoru, který by v sobě obsahoval vše, co pomůže našim doktorandům k úspěšnému dokončení studia, je pro nás jedním z velkých úkolů,“ říká profesor Dušan Lužný, který se agendou života doktorandek a doktorandů na UP zabývá. Doposud proběhla tři setkání grémia, na jejichž programu byly aktuální otázky doktorského studia jak na UP, tak i mimo olomouckou univerzitu.

„Naším úkolem je členy grémia seznamovat i s příležitostmi, které se Ph.D. studentům nabízejí, protože právě oni je zprostředkují ostatním studentům na fakultách. Již jsme představovali například Dům zahraniční spolupráce, aktuálně chystáme setkání se zástupci Nadačního fondu UP,“ uvedla Anna Blatecká, metodička pro doktorské studium a koordinátorka Grémia doktorandek a doktorandů.

„Především se ale snažíme jejich prostřednictvím odhalit nedostatky a problémy, které je potřeba řešit. Právě z tohoto důvodu začínáme pracovat na mentoringovém programu pro doktorandy,“ dodává Anna Blatecká s tím, že se již například ve spolupráci s jedním z členů doktorandského grémia, Danielem Pospíšilem z právnické fakulty, podařilo vyřešit dlouhodobou kolizi studentských a zaměstnaneckých karet na UP.

„Jsme moc rádi, že se v grémiu objevuje řada aktivních mladých doktorandek a doktorandů, kteří nám pomáhají zlepšovat a zkvalitňovat podmínky doktorského studia,“ uvádí Dušan Lužný a dodává, že ve spolupráci s Michalem Štverákem, doktorandem z cyrilometodějské teologické fakulty, se například podařilo zorganizovat dvě z besedy z cyklu I já jsem byl doktorandem…, a to s profesorem Tomášem Halíkem a profesorem Tomášem Petráčkem. Doktorandka Lenka Nosková z pedagogické fakulty zase zapojila Doctoral SPace do organizace neformálního – původně jen fakultního, nyní již celouniverzitního – setkání doktorandů a doktorandek. „Zároveň nám kolegyně Nosková pomohla s propojením našich aktivit s oddělením dalšího vzdělávání a inovací ve výuce, které nově nabízí své kurzy i doktorským studentům,“ doplnil Dušan Lužný. Grémium napomáhalo také s prvotními připomínkami nového doktorandského webu.

Aktuální členky a členové grémia:

Jméno a příjmení

fakulta

Mgr. Daniel Pospíšil

PF

Mgr. Bc. Denisa Coufalová

PF

Mgr. Jan Vindiš

FTK

Mgr. Marek Maráček 

FTK

Mgr. Markéta Dančová

FF

Mgr. Jakub Martinec

FF

Mgr. Kamil Kotrle

PřF

Mgr. Ivana Pavlů

PřF

Mgr. Lenka Rydvalová

FZV

Mgr. Eva Prušová

FZV

Mgr. Jiří Kameník     

PdF

Mgr. Lenka Nosková    

PdF

Mgr. Michal Štverák

CMTF

Mgr. Radka Žídková

CMTF

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)