Hejtman Josef Suchánek: Univerzita Palackého mi byla dobrým zaměstnavatelem

Foto: Vojtěch Duda
Úterý 10. listopad 2020, 10:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Uplynulých pět let, které v pozici ředitele Správy kolejí a menz UP věnoval Univerzitě Palackého, se snažil přispět k rozvoji její dobré značky. Za dobu jeho působení prošla hlavní menza komplexní rekonstrukcí, vznikla nová menza na lékařské fakultě a otevřela se dnes už známá a oblíbená FreshUP bistra. I když důležitých momentů rozvoje SKM UP bylo za dobu působení Josefa Suchánka, dnes hejtmana Olomouckého kraje, více, rozhodli jsme se v krátkém rozhovoru zůstat u těch nejzásadnějších.  

Rozhovor pro Žurnál Online poskytl Josef Suchánek, dnes už hejtman Olomouckého kraje, v turbulentním povolebním čase. V pracovně hejtmana byl v danou chvíli asi tři dny, a jak sám uvedl, na Univerzitě Palackého se z důvodu nemoci ještě ani nestačil rozloučit. A to by rozhodně chtěl – zdůraznil totiž, že olomoucké vysoké učení mu přirostlo k srdci, na UP byl jednoduše rád.

Pane hejtmane, na Univerzitu Palackého jste přišel v roce 2015. Jak se za dobu vašeho působení její koleje a menzy, které jste měl v péči, proměnily?

Přebíral jsem je na začátku akademického roku 2015/2016 a je potřeba říci, že na tom nebyly vůbec špatně. Především ubytovací služby měla UP už tehdy na velmi dobré úrovni – a to říkám s vědomím srovnání s úrovní jiných kolejí a menz jiných vysokých škol. Energii jsme tak v dalším období více zaměřili na stravovací provozy. 

Máte tím na mysli rekonstrukci hlavní menzy?

Ano, mám na mysli hlavní menzu na třídě 17. listopadu, kterou se nám v roce 2018 podařilo komplexně zrekonstruovat. Jednalo se o obrovský projekt ze všech úhlů pohledu a ze všech parametrů včetně těch finančních. Podle slov rektora UP byla rekonstrukce hlavní menzy za posledních možná deset let největší investicí, kterou uskutečnila Univerzita Palackého z vlastních zdrojů. Celá rekonstrukce stála 110 milionů korun a investorem byly koleje a menzy, které zhruba 75 milionů korun zaplatily ze svého investičního fondu (FRIMu). Střádaly na to několik let. Zbylou částku jim UP poskytla jako půjčku. Budou ji tedy splácet. 

Vedle toho UP modernizovala i ostatní menzy, nově vznikla výdejna menzy na lékařské fakultě… 

Na nově vybudované výdejně menzy UP na lékařské fakultě se SKM podílela především projektově a tvorbou celého systému. Investorem této výdejny byla lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd. I tato menza, respektive výdejna, se stala další součástí celého stravovacího systému UP. Vznikla v prostorách Teoretických ústavů LF UP a vystoupala velmi rychle do maximálních předpokládaných čísel. Zájem strávníků byl a je opravdu velký a jedinou její nevýhodu vnímám snad jen v kapacitě. Zájem strávníků je jednoduše větší, než dané prostory nabízejí. 

Velikost této investice byla na rozdíl od hlavní menzy UP asi desetinová. Projekt byl i jednodušší a nebyli jsme nuceni k omezením stávající služby. Protože na lékařské fakultě do té doby žádná menza nebyla a výdejnu jsme zprovoznili přes dobu prázdnin. Stavba a vybavování provozu trvaly asi čtyři měsíce. 

Když jsme rekonstruovali hlavní menzu na třídě 17. listopadu, museli jsme ji zavřít. Byli jsme nuceni výrazně omezit služby našim zákazníkům. Zavřeli jsme v květnu a otevřeli v říjnu. A pracovalo se zde ještě i dva prázdninové měsíce v roce 2019, to už v zázemí, tedy v provozních úsecích, které nejsou zákaznické. 

Úroveň služeb a kvalita jídla, a to nejen v menze, na tom jste vždy hodně stavěl. Právě v době vašeho působení jako ředitele SKM UP vznikají na fakultách i bistra FreshUP. A co víc, jejich obliba stále roste…

Otevření bister FreshUP a zavedení našeho brandu Fresh Menza bych rád vyzdvihl. Jde totiž o vlastní výrobky menzy UP z kategorie zdravé výživy, které získávají na oblibě. První takové bistro jsme otevřeli v prostorách přírodovědecké fakulty, poté vzniklo na filozofické fakultě v Křížkovského ulici. Dnes jsou otevřená i dvě na pedagogické fakultě, další se otevře v Holici, v prostorách přírodovědecké fakulty a také ve vstupních prostorách právnické fakulty. Podstatné je, že všechna jsou otevřena a fungují přímo na fakultách. A fakulty samy o jejich provoz jeví zájem. 

Kvalitní jídlo, přívětivé zázemí, služba na úrovni a také komunikace. I na tu jste se hodně zaměřil. Jak daleko se posunuly koleje a menzy UP v oblasti marketingu a komunikace?

Je to docela běh na dlouhou trať, když chcete, aby se značka kvality kolejí a menz UP dostala do povědomí, a to nejen uvnitř univerzity. Pro komunikaci jsme tak mnohem více využívali sociální sítě, udělali jsme i dobrý a srozumitelný web s redesignem univerzitního webu. Samozřejmě včetně plné anglické mutace. 

Vždycky jsem vnímal za důležité, aby ohlas našich kolejí a menz byl pozitivní a aby SKM byla dobrým partnerem vedení a fakultám UP. Snažil jsem se s kolegy a kolegyněmi, aby univerzita chápala, že kvalita ubytovacích a stravovacích služeb vysoké školy je velmi důležitou součástí její celkové image. I proto jsme se začali podílet na akcích typu Den otevřených dveří, svou prezentaci jsme měli i na veletrhu uchazečů Gaudeamus, začali jsme vydávat informační brožury a působit na Facebooku a Instagramu. 

Na Univerzitě Palackého jste strávil pět let, chtěl byste jí něco vzkázat?

Poslední dny a vlastně i týdny byly pro mě dost hektické. Ještě jako ředitel SKM UP jsem se zařadil mezi ty, kteří onemocněli na covid-19, naštěstí jen s mírnými příznaky. Karanténu jsem ukončil o víkendu a hned po něm jsem vstoupil do pracovny hejtmana Olomouckého kraje. 

Ve svých kolezích na SKM UP jsem se vždycky snažil vzbudit pochopení, že každý jeden zaměstnanec SKM může ovlivnit názor našich zákazníků na celou univerzitu. Jsem přesvědčený, že v mnoha případech kvalitní práce recepční, kuchaře nebo paní uklízečky může být pro zákazníky v mnoha momentech důležitější než působení ředitele SKM. To jsou totiž lidé, na kterých vše stojí a padá. Pohled zákazníka je klíčový. 

Nyní už z pohledu kraje velmi pozitivně kvituji působení vysokoškolských studentů LF a FZV UP v roli dobrovolníků při zvládání koronavirové krize. Skutečně, bez dobrovolnické pomoci by dnes celý systém jen těžko fungoval. Patří jim velké uznání. I když jsem dnes už v jiné pozici, na Univerzitě Palackého jsem byl rád a rád jsem měl svou práci. Pět let na Univerzitě Palackého mi dalo hodně, byla mi dobrým zaměstnavatelem.

Josef Suchánek pochází z Ostravy, kde absolvoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské. Velkou část svého profesního života prožil v manažerských pozicích. Na místo ředitele SKM UP nastoupil v roce 2015. Ve volném čase rád sportuje, v létě jezdí na kole, v zimě na lyžích, celoročně se věnuje badmintonu. Jeho velkým koníčkem je příroda, včelaří. Má tři děti.

Zpět