Hodnocení vnímání rychlosti aneb Hledáme na UP řidiče

Ilustrační foto: Milada Hronová
Úterý 14. květen 2019, 7:30 – Text: Milada Hronová

Jste řidič a zároveň zaměstnanec či student UP? A zajímá vás, jestli umíte odhadnout bezpečnou rychlost jízdy v konkrétních situacích? Pokud odpovídáte ano, máte možnost se zapojit do nového výzkumu, díky němuž zjistíte, jestli se váš odhad bezpečné rychlosti shoduje s ostatními řidiči a doporučením expertů.

Na katedře psychologie filozofické fakulty vznikla aplikace, která byla vytvořena za účelem hodnocení vnímání rychlosti jízdy. „Test, který ve spolupráci s Univerzitou Palackého navrhlo Centrum dopravního výzkumu, je určený pro držitele řidičského oprávnění. Tvoří ho například osobnostní dotazník či dotazník řidičského chování. Součástí testu je i prezentace různých scenérií, přičemž úkolem testovaného bude uvést, jakou rychlost považuje v daném úseku za přiměřenou nebo bezpečnou,“ řekl Matúš Šucha, vedoucí katedry psychologie filozofické fakulty. Doplnil, že hlavním cílem výzkumu je ověřit, nakolik mají řidiči odpovídající představu o maximální bezpečné rychlosti v konkrétních situacích a nakolik se jejich preference shoduje s názorem expertů, respektive s reálně stanovenou rychlostí v daném úseku.

Do výzkumu Hodnocení vnímání rychlosti je možné se zapojit do konce června 2019. Před zahájením testu je potřebná registrace, výsledky testu však podle vedoucího katedry psychologie olomoucké filozofické fakulty budou uloženy za účelem anonymního vyhodnocení pouze pro potřeby studie. Více ZDE. 

Zpět