Hosté teologické fakulty budou diskutovat o hodnotách současné mládeže

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pátek 2. listopad 2018, 12:00 – Text: Velena Mazochová

Jaké jsou hodnoty současné postmoderní společnost a které akceptují dnešní děti a mládež? Odpovědi na tyto a další otázky k výchově mladé generace budou hledat účastníci mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2018. Na dny 8. – 9. listopadu ji už posedmé společně připravují katedra křesťanské výchovy CMTFa Paidagogos - Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání. 

Pozvání na dvoudenní konferenci s podtitulem „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“ přijali přední čeští a zahraniční odborníci, kteří se problematice lidských hodnot dlouhodobě věnují v rámci pedagogiky a souvisejících disciplín. S hlavními přednáškami vystoupí například významný český psycholog a emeritní profesor Masarykovy univerzity Vladimír Smékal, pedagogové Blahoslav Kraus z Univerzity Hradec Králové nebo Miloň Potměšil z Univerzity Palackého. 

Aktuální výzkumy hodnot bude prezentovat také hlavní zahraniční host, profesorka University of Patras Venetta Lampropoulou. „Dlouhodobě se zabývá výchovou dětí se sluchovým postižením a vnímáním sluchově postižené populace ve společnosti. Účast v plénu přislíbili také další hosté z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy nebo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,“ doplnila členka organizačního výboru Milena Öbrink Hobzová z pořádající katedry. 

Široký tematický záběr konference podle ní ocení jak akademici, tak odborníci z praxe, kteří se věnují práci s mladými lidmi. „Program jistě zaujme i studenty, kteří se mohou účastnit diskuzí či připravených workshopů pod vedením českých i zahraničních odborníků,“ uvedla Milena Öbrink Hobzová.  Jak doplnila, součástí programu bude letos poprvé i posterová sekce. 

V pořadí již sedmý ročník mezinárodní konference Mládež a hodnoty se uskuteční ve dnech 8. – 9. listopadu v prostorách CMTF v Univerzitní ulici a Na Hradě pod záštitou rektora Univerzity Palackého  Jaroslava Millera a olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Hlavním pořadatelem je

katedra křesťanské výchovy CMTF UP, jejíž členové se ve své výzkumné práci zaměřují na oblast sociální a speciální pedagogiky, náboženské pedagogiky a psychologie. Na organizaci a koncepci konference se podílí také Paidagogos - spolek pro filozofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, sdružující odborníky i širokou veřejnost se zájmem o problematiku filozofických, teoretických i praktických problémů výchovy a vzdělávání v současné společnosti.