I v Olomouci bude Noc práva, festival pro veřejnost chystá právnická fakulta

První ročník Noci práva se uskuteční v Brně, Ostravě, Praze a v Olomouci. Repro: Nugis Finem
pátek 24. leden 2020, 8:15 – Text: Eva Hrudníková

Tak jako muzea, kostely či vědci mají své „noci“, tak i právo bude mít svůj noční festival. A se stejnými ambicemi – popularizovat obor a bavit širokou veřejnost od školáků až po seniory. První ročník Noci práva plný prohlídek, přednášek, workshopů, exkurzí, filmových projekcí se uskuteční 6. března v Brně, Ostravě, Praze a díky právnické fakultě také v Olomouci.

Iniciátorem a hlavním organizátorem celé akce je spolek Nugis Finem, který založili studenti, dnes již absolventi PF UP. „Festival je zcela neziskový a nemá žádný politický ani komerční podtext či účel. Chceme zpopularizovat právo, přiblížit právnické profese a ukázat věci nebo místa, která nejsou veřejnosti běžně dostupná. Nechceme z lidí dělat právníky,“ vysvětlil Matěj Krempl, viceprezident spolku Nugis Finem a absolvent PF UP. Vloni se uskutečnil nultý testovací ročník Noci práva v Brně. „Chtěli jsme si vyzkoušet, jestli lidé přijdou a jak budou reagovat. Akce se povedla, a proto ji rozšiřujeme do dalších měst,“ dodal.

Právě úspěch nultého ročníku byl jedním z důvodů, proč se do festivalu zapojí olomoucká právnická fakulta. „Už vloni jsem se pro tento nápad nadchla. S rozšířením akce do dalších měst, konkrétně tedy do Olomouce, rádi pomůžeme. Navíc za nápadem stojí z velké části naši absolventi,“ řekla Zdenka Papoušková, která spolupráci na Noci práva přislíbila ještě jako děkanka fakulty. Nyní je členkou organizačního týmu.

Podle ní se fakulta bude snažit připravit zajímavý program, aby přilákal co nejvíce zájemců od dětí až po seniory. „Hlavní část se uskuteční u nás na fakultě a podílet se na něm budou naši odborníci a studenti. Půjde o přednášky a workshopy, část programu vyhradíme speciálně školákům. V jednání jsou také další organizace, instituce, se kterými fakulta spolupracuje – například soudy, finanční úřad, celní úřad, policie,“ naznačila Zdenka Papoušková s tím, že kompletní program pořadatelé zveřejní začátkem února na webu nocprava.cz. Už teď je například jasné, že se otevře ve večerních hodinách studentská právní poradna anebo, že se aula změní v kinosál. „Připravujeme bezplatné promítání filmu Ex offo s následnou diskuzí o profesně-etických otázkách, které film přináší.“

Datum 6. března organizátoři nevybrali náhodně. „Noc práva oslavuje významný historický okamžik v dějinách našeho státu, a to vyhlášení a nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920. Letos 6. března to bude přesně sto let,“ zdůvodnil Matěj Krempl. Zatímco v Olomouci zajišťuje organizaci a průběh festivalu fakulta, tak Brno a Prahu má na starost spolek Nugis Finem, Ostravu zase Nadační fond Paragraf.

Iniciátoři celé akce, spolek Nugis Finem, by rádi do budoucna udělali z Noci práva celorepublikový festival. Jejich snahou je pořádat popularizační akce s právní tematikou také v dalších městech, a to i menších. Podobně jako je tomu ve Francii, kde se spolek inspiroval.

Vše o festivalu na speciálním webu. Program bude postupně doplňován.

Zpět