InSEA: konference, jejíž virtuální platformy se účastnili odborníci napříč kontinenty

Repro: Žurnál UP
Sobota 6. únor 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Už loňská jarní pandemická krize spolu s nutností preventivních opatření rozhodla, že se mezinárodní konference s názvem Art Education in Time of Coronavirus | Reflecting on Today, Anticipating Tomorrow uskuteční na podzim online. Hlavními organizátory akce, jíž se účastnila více než tisícovka odborníků z celého světa a kterou podpořila Světová společnost pro výchovu uměním InSEA, byla Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP.

InSEA Regional Congress se koná každý sudý rok v jiném evropském městě. Pravidelně se jej účastní odborníci z oblasti pedagogiky a dalších sociálních a humanitních oborů, učitelé výtvarné výchovy i dalších expresivních oborů, edukátoři muzeí a galerií a také umělci i představitelé institucí. S ohledem na koronavirovou epidemii se však plánované podzimní setkání ve španělské Baeze muselo odložit. I to však organizátory akce neodradilo a prázdný podzimní prostor dokázali účelně vyplnit a přispět ke komunikaci nad aktuálními problémy.

„Možnost setkat se se zahraničními kolegy a kolegyněmi a vyslechnout si příspěvky předních odborníků věnujících se výtvarnému umění, výchově uměním a uměleckému vzdělání je vždy cenným přínosem. S odkazem na opatření proti šíření koronaviru došlo v mnoha zemích k uzavření škol, muzeí, galerií a divadel, k pozastavení kulturních akcí a omezení společenského života. Učitelé výtvarné výchovy byli postaveni před výzvu, jak s touto situací naložit, přemýšleli, jak zůstat v kontaktu se žáky, jak je podpořit v samostatném studiu. Mnozí stáli před úkolem komunikovat význam výtvarné výchovy, která mnohde zůstala upozaděna. Kulturní instituce a muzejní a galerijní pedagogové zase stáli před otázkou, jak zůstat v kontaktu s publikem v pozměněných podmínkách a jak prezentovat kulturní dědictví a umění v situaci, kdy je kulturní život ochromen,“ řekla za organizátory akce Petra Šobáňová, předsedkyně České sekce INSEA, která působí na katedře výtvarné výchovy PdF UP.

Na organizaci konference spolupracovala s kolegyní z katedry Janou Jiroutovou, která je zároveň i členkou předsednictva české sekce INSEA a podle níž právě potřeba zachytit pulzující dění, potřeba zamyslet se nad hlubokou proměnou vzdělávání a nad dopady daného stavu na výtvarnou výchovu byly prvotním impulsem pro uspořádání této akce.

„Bylo jasné, že je třeba reagovat pohotově. Chtěly jsme zároveň využít možnosti online sdílení, které se už během začátku pandemie ukázaly jako klíčové jak pro vzdělávání, tak pro udržování kontaktů v době karanténních opatření. Když jsme registrovaly doménu konference, koncipovaly její tematické okruhy a oslovovaly partnery a spolupracovníky, provázela nás myšlenka na co největší otevřenost naší virtuální platformy a také na to, aby po akci zůstalo něco víc než jen pronesené proslovy a přednášky. Něco, co bude dál sloužit jako inspirace, něco, co nás posílí a prošlape cestu do neznáma. Cestu, která sice vzbuzuje nejistotu, ale která je nevyhnutelná,“ uvedly shodně obě organizátorky mezinárodního setkání.

Jejich návrh se ve světové komunitě spojené s institucí InSEA setkal s velkým ohlasem a poté byl i oficiálně posvěcený Světovou společností pro výchovu uměním InSEA. Z mezinárodní konference se tak stala globální akce s účastníky z celého světa.

„Jako aktivní participanti se zúčastnily téměř dvě stovky vystupujících ze všech kontinentů světa, od nichž jsme obdrželi více než sto příspěvků v různých vizuálních a textových formách. Počet všech účastníků z celého světa překročil tisícovku a akce se aktivně účastnili kolegové z evropských zemí, USA, Singapuru, Japonska a Nigérie,“ vypočetla Petra Šobáňová z PdF UP. Dodala, že záměrem bylo vytvořit platformu odrážející pestré formy komunikace běžné ve vizuálním oboru. Účastníci nabídli různé formáty od klasických textů a předtočených příspěvků až po vizuální prezentace projektů, virtuální výstavy a workshopy.

 „Skutečnost, že se virtuální platformy konference zúčastnili odborníci v tak velkém počtu a napříč kontinenty, svědčí o tom, že výchova uměním/výtvarná výchova zastává ve společnosti důležitou roli a že hlas této komunity má velkou váhu,“ doplnila předsedkyně České sekce INSEA.

Konference s úsilím vytvořit virtuální platformu, která by byla otevřená všem a všude, se podle Petry Šobáňové ukázala v dobrém světle. Byla plná online diskuze a workshopů uskutečněných v různých videokonferenčních aplikacích. Nechyběly také různé typy textových i vizuálních prezentací, které jsou i nyní dostupné na webu. Podle Petry Šobáňové došlo k semknutí komunity výtvarných pedagogů na globální úrovni. Odborníci sdíleli zkušenosti a vytvořili příležitosti ke sdílení dalších zkušeností, příkladů dobré praxe i teoretických úvah. Například o tom, co pedagogové výtvarné výchovy právě prožili a stále ještě prožívají.

Kromě katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se na organizaci i obsahu InSEA Regional Congress s názvem Art Education in Time of Coronavirus | Reflecting on Today, Anticipating Tomorrow podílelo i Muzeum umění Olomouc; USSEA (Americká společnost pro výchovu uměním) a Canterbury Christ Church University v UK. Mezinárodní konference se uskutečnila ve dnech 12.–15.října 2020. Více ZDE.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)