Ivana Rabinská a Ondřej Svaček jsou prvními ochránci práv studentů právnické fakulty

Ondřej Svaček (vlevo) a Ivana Rabinská převzali z rukou děkana Václava Stehlíka jmenovací dekrety. Foto: Eva Hrudníková
Čtvrtek 9. červen 2022, 16:00 – Text: Eva Hrudníková

Ivana Rabinská z katedry trestního práva a Ondřej Svaček z katedry mezinárodního a evropského práva jsou historicky prvními ochránci práv studentů právnické fakulty. Děkan Václav Stehlík je do funkce jmenoval po zohlednění výsledků hlasování studentů.

Ve volbách, které se konaly online na začátku června, se o hlasy studentů ucházelo deset akademických pracovníků, šest žen a čtyři muži. Každý student mohl hlasovat nejvýše pro dva kandidáty odlišného pohlaví. „Odevzdáno bylo 489 platných volebních lístků. Volební účast přesáhla 32 procent,“ shrnula Renáta Šínová, předsedkyně volební komise.

Mezi ženami získala nejvíce hlasů Ivana Rabinská z katedry trestního práva, a to 104 hlasů. V mužské části kandidátní listiny pak uspěl Ondřej Svaček z katedry mezinárodního a evropského práva, kterého volilo 155 posluchačů PF UP. „Respektoval jsem výsledek studentské volby. Jsem potěšen, že jste se jmenováním souhlasili,“ řekl děkan Václav Stehlík.

Jmenovací dekrety předal ombudsmanům ve své pracovně. „Vaše funkce nebude lehká. Jste prvními našimi studentskými ombudsmany, bude potřeba nastavit všechny potřebné mechanismy. Ať se vám nová práce daří,“ popřál oběma děkan.

Ivanu Rabinskou a Ondřeje Svačka potěšila důvěra studentů i děkana. „Mísí se ve mně pocit hřejivé radosti ze studenty vyslovené důvěry, za kterou pokorně děkuji, a pocit závazku a odpovědnosti, potažmo snahy vytvořit dobře fungující těleso, které bude třebas i neformálním způsobem a v přátelském duchu řešit menší i větší problémy studentů. Pevně věřím, že s kolegyní Rabinskou, jejíž zvolení mě moc potěšilo, vytvoříme dobře fungující tandem. Myslím, že podstatu funkce vnímáme shodně,“ uvedl Ondřej Svaček.

Jeho slova doplnila Ivana Rabinská. „Vážím si toho, že mě studenti nominovali a později i zvolili za svou první ochránkyni práv. Zároveň je to pro nás velká výzva, protože tento institut nemá na naší fakultě tradici a bude na nás, abychom efektivně a spravedlivě nastavili mechanismy ochrany akademických práv a svobod studentů tak, že si za pár let budeme moct říct, že to mělo smysl. Na spolupráci s kolegou Svačkem se těším.“

O svém prvním kroku mají oba ombudsmani jasno. „Prozatím jsme se domluvili, že by bylo vhodné absolvovat schůzky s kolegy ombudsmany z jiných fakult, na kterých byla tato pozice zřízena již dříve, abychom načerpali inspiraci a příklady dobré praxe,“ dodal Ondřej Svaček.

Funkce ochránce práv studentů, jakožto poradního orgánu děkana, je na fakultě novinkou. V dubnu nabyla účinnosti vnitřní norma, která pozici zřizuje a upravuje pravidla výběru kandidátů na ochránce, vymezuje jeho poslání, působnost a další související záležitosti.

Posláním ochránců bude především spoluvytvářet bezpečné, komfortní, vstřícné a spravedlivé studijní prostředí na fakultě, přispívat ke zlepšování vztahů mezi studenty a akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci fakulty a posilovat ochranu akademických práv a svobod a dalších souvisejících veřejných subjektivních práv studentů fakulty. Ochránce bude jednat na základě podnětu studenta fakulty jemu adresovaného nebo z vlastní iniciativy. Podnět může být učiněn jakoukoli formou a lze jej podat i anonymně. Veškeré potřebné informace, včetně kontaktů na ombudsmany, jsou zveřejněny na webu fakulty.

Ivana Rabinská a Ondřej Svaček se funkce ujali 9. června. Jejich funkční období je vázáno na funkční období děkana.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)