Jan Stejskal prezentoval své volební teze

Jan Stejskal.
Foto: Martin Višňa
Čtvrtek 7. říjen 2021, 9:20 – Text: (vim)

Jediný kandidát na děkana Filozofické fakulty UP Jan Stejskal z katedry historie prezentoval a diskutoval na setkání akademické obce FF UP své vize rozvoje fakulty v následujících letech. Mluvilo se mimo jiné o vzniku proděkanátu pro doktorská studia a akreditace, mzdových tarifech nebo o vstřícnosti studijního prostředí. Záznam setkání je k přehrání na YouTube. O tom, zda se Jan Stejskal ujme v únoru 2022 na příští čtyři roky vedení fakulty, rozhodne Akademický senát FF UP na volebním zasedání ve středu 13. října ve 13 hodin. Informace k volbě děkana včetně životopisu a tezí kandidáta jsou dostupné zde

Zpět