Jan Stejskal se stal předsedou Akademického senátu FF UP

Akademický senát filozofické fakulty má nového předsedu. Stal se jím Jan Stejskal, vedoucí katedry historie.
Foto: Kristýna Erbenová
Středa 26. duben 2017, 7:17 – Text: Milada Hronová

V novém složení se poprvé sešel Akademický senát Filozofické fakulty UP. Během úvodního zasedání si zvolil předsedu, kterým se stal Jan Stejskal, vedoucí katedry historie. Ekonomickou komisi senátu nově povede Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií, studijní komisi i nadále Ludmila Veselovská, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky.

Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky a zároveň předseda dřívějšího senátu FF UP, Jan Stejskal, vedoucí katedry historie a Martin Fafejta z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, to jsou jména kandidátů, které senátoři navrhli, aby se ucházeli o funkci předsedy Akademického senátu Filozofické fakulty UP. Martin Fafejta kandidaturu nepřijal a mezi zbylými dvěma navrženými senát upřednostnil Jana Stejskala z katedry historie. Předsedou Akademického senátu FF UP byl zvolen patnácti hlasy.  

Místopředsedy senátu FF UP se pak stali za pedagogickou část sociolog Martin Fafejta, studentskou část bude mít na starosti Ondřej Klabal, posluchač doktorského programu Filologie – Anglický jazyk.  

Během prvního jednání senátu byly znovu ustaveny dvě komise: ekonomická, kterou povede politolog Tomáš Lebeda a studijní, kterou i nadále bude řídit Ludmila Veselovská z katedry anglistiky a amerikanistiky. S odkazem na studentský požadavek se akademický senát filozofické fakulty šestnácti hlasy usnesl i na tom, že zřídí komisi pro styk s fakultní obcí, kterou povede Michal Nguyen, student Historie.

Zpět