Josef Jařab obdržel Stříbrnou pamětní medaili Senátu

Ilustrační foto: SPČR
Pátek 29. září 2017, 8:08 – Text: Milada Hronová

Profesor Josef Jařab, dřívější rektor Univerzity Palackého obdržel Stříbrnou pamětní medaili Senátu.  Převzal ji 27. září v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR.

Nominaci na významné ocenění získal Josef Jařab, uznávaný překladatel a vědec UP od senátora Lumíra Kantora. „Jsem velmi rád, že pan profesor medaili osobně převzal. Je to člověk širokého srdce. Demokracie, osobní statečnost a pevné postoje či nadhled - nic z toho mu není cizí. Mnohé jsem se od něj naučil,“ řekl senátor Lumír Kantor.

Josef Jařab působí na katedře anglistiky a amerikanistiky filozofické fakulty. Za svou vysoce ceněnou práci v akademickém prostředí získal čestné doktoráty na Mount Mercy College v Iowě, pensylvánské Moravian College a Univerzitě v Durhamu v Anglii. Absolvoval několik studijních a vědeckých pobytů v USA, byl dokonce hostujícím profesorem na Harvardské univerzitě. Ikonický symbol listopadového převratu v Olomouci a první porevoluční rektor Univerzity Palackého vedl v letech 1997 – 1999 prestižní Středoevropskou univerzitu v Budapešti.

Během prvních komunálních voleb v roce 1990 byl Josef Jařab zvolen do městského zastupitelstva a Rady města Olomouce. V Senátu PČR jednal v pozici senátora s důrazem na respekt a úctu k hodnotám demokracie a humanismu ve prospěch celé společnosti. Předsedal Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, čímž ovlivnil řadu strategických zahraničně-politických strategií České republiky na sklonku vstupu do Evropské unie.

Stříbrné pamětní medaile Senátu se udělují od roku 2007. Získávají je významné osobnosti, které vynikají ve svých oborech. Od roku 2012 je uděluje předseda Senátu PČR při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně i v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

Zpět