Kampaň Nadačního fondu UP přivedla nové dárce

Repro: Žurnál UP
pondělí 1. říjen 2018, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Sesbírat více než jeden milion korun pro projekty talentovaných studentů a seznámit veřejnost s podporou mladých vědců na olomoucké univerzitě, to je smysl kampaně Nadačního fondu UP, která odstartovala letos v březnu. Kampaň „Darujte příležitost“, která nemá v českém vysokém školství obdoby, hlásí na začátku nového akademického roku první hmatatelné výsledky. Absolventi, příznivci a další podporovatelé univerzity totiž už na dárcovské konto poslali 855 tisíc korun.

Nadační fond UP vznikl v roce 2015 a jeho cílem je podpora mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů UP. Zároveň učí mladé vědce a umělce popularizovat své aktivity a komunikovat jejich smysl. Za dobu existence fond rozdělil mezi studenty všech fakult téměř tři miliony korun, z nichž velkou část poskytl hlavní donátor – Česká spořitelna. Studenti mohli za peníze fondu například vycestovat na stáž na prestižní zahraniční pracoviště, opatřit si potřebné vybavení pro svůj projekt nebo se zúčastnit mezinárodních vědeckých konferencí.

Cílem kampaně „Darujte příležitost“ je během roku, tedy do března 2019, vybrat 1,3 milionu korun pro dalších 15 studentských projektů. Jde o první kampaň tohoto typu v České republice. Nadační fond UP se inspiroval u zahraničních univerzit, kde je podobný model podpory univerzitních projektů běžný. „S průběhem kampaně jsme spokojeni. Za šest měsíců jejího trvání nejenže jsme získali finanční dary, ale především se zvedlo povědomí o našem fondu. Někteří dárci byli opravdu nečekaní. Jedna dáma viděla v České televizi ve Focusu Václava Moravce pana rektora, který o fondu mluvil. Ta myšlenka ji oslovila a rozhodla se nás téměř okamžitě podpořit několika desítkami tisíc korun. Není přitom ani naší absolventkou, ale má zkušenosti ze života v zahraničí, kde taková podpora není výjimečná,“ řekla koordinátorka kampaně Dita Palaščáková. Zkušenosti ze zahraničí a také snaha podílet se na rozvoji univerzity i české vědy jsou nejčastější motivací dárců. „Z osobních setkání s našimi podporovateli také vím, že finančním příspěvkem chtějí projevit i vděčnost své alma mater. O dění na univerzitě se také stále zajímají a záleží jim na ní,“ dodala koordinátorka.

Kampaň, kterou může podpořit každý snadno prostřednictvím webových stránek fondu, zaznamenala značný ohlas i mezi úspěšnými absolventy. K těm, kteří již v minulosti fondu výrazně přispěli a jejichž jména jsou napsána na desce dárců v UPointu, přibylo sedm dalších. Proč se rozhodli někteří z nich fond i Univerzitu Palackého podpořit, se dozvíte v seriálu, který přineseme na stránkách Žurnálu Online.

 

Zpět