Kandidát na rektora diskutoval s akademickou obcí o svých plánech

Jaroslav Miller vystoupil před akademickou obcí jako kandidát na rektora pro následující čtyřleté období.
Fotogalerie: Milada Hronová
čtvrtek 12. říjen 2017, 8:19 – Text: Ivana Pustějovská

Se svými představami o tom, jak by měla Univerzita Palackého vypadat v příštích čtyřech letech, seznámil včera Jaroslav Miller akademickou obec na veřejné prezentaci v aule pedagogické fakulty. Stávající rektor je jediným kandidátem, který usiluje o zvolení do čela UP. Akademický senát bude volit rektora pro období 2018 – 2022 příští týden v úterý 17. října.

Jaroslav Miller nejprve zrekapituloval uplynulé období, kdy univerzitu vedl.  Vyzdvihl mimo jiné velký posun, který škola udělala ve vědě a výzkumu. „Za poslední tři, čtyři roky šla univerzita v oblasti vědy a výzkumu strmě nahoru,“ připomenul rektor. Zmínil i rostoucí vědecký výkon. „Roste procentuální podíl textů v zahraničních časopisech, roste kvalita vědy,“ řekl. Před publikem také zdůraznil potřebu rostoucí zahraniční mobility. Jak připomenul, internacionalizace univerzity byla jedním ze stěžejních bodů jeho programu už při první volbě. „Pokud budu zvolen, budu v tomto trendu pokračovat.“ Spokojen je i s tím, že se UP v posledních letech podařilo uspět v prestižních mezinárodních žebříčcích vysokých škol.

Poté představil akademické obci své plány pro nejbližší budoucnost. Mluvil o chystané institucionální akreditaci. „Pokud ji dostaneme, budeme si moci autonomně rozhodovat o podobě studijních programů. Budeme mít i dohled nad kvalitou výuky,“ řekl kromě jiného. Jedním z cílů, který považuje pro školu za důležitý, je získávání peněz i jinde než jen ze státního rozpočtu. „Stát se o vysoké školy moc nezajímá. My se na něj proto musíme přestat spoléhat,“ zdůraznil a dodal, že univerzita musí být také schopna více se zapojovat do mezinárodních výzkumných projektů.

Jaroslav Miller mluvil také o plánovaných investicích, například o opravě Sportovní haly UP, hlavní menzy nebo o potřebě dalších prostor pro Archiv UP. Zmínil i úspěšný rozvoj absolventského programu. „Domnívám se, že podobný program je pro univerzitu našeho typu skoro povinnost.“

Zamýšlel se i nad tím, jak bude univerzita vypadat v budoucnu, na jaké studenty bude cílit a kam by mohly dosáhnout její aktivity v zahraničí, třeba v podobě malého kampusu. „Možná bychom mohli v budoucnu prostřednictvím lékařské fakulty působit ve Vietnamu,“ nastínil rektor. Ve své prezentaci zmínil i rizika, s nimiž musí univerzita počítat, a to jak dlouhodobý problém s financováním vysokých škol v České republice, tak možný společenský a politický vývoj v zemi.

V diskuzi pak Jaroslav Miller odpovídal například na otázky o reformě doktorských studií, vnitřního mzdového předpisu nebo jak vidí postavení žen ve vědě.  Odpověděl i na otázku, jak by v druhém rektorském období vypadal jeho nejbližší tým.  Řekl, že i když je s prací týmu prorektorů spokojen, jisté změny plánuje.  „V případě zvolení udělám dílčí změny v týmu,“ řekl s tím, že zatím nebude konkrétní, změny by nejprve probral se svými spolupracovníky. Uvažuje i o možnosti tým prorektorů rozšířit. Jak vysvětlil, prorektorská agenda v souvislosti s nejrůznějšími změnami předpisů a norem v posledním období výrazně narostla.  „Objevila se navíc nová oblast kvality, která je pro nás zásadní, takže si dokážu představit, že bych možný tým prorektorů zvýšil ze šesti na sedm.“

V závěru poděkoval Jaroslav Miller akademické obci za zájem a řekl, že svou práci považoval a považuje za službu. „Ani na vteřinu jsem také nikdy nezapomněl, že reprezentuju Univerzitu Palackého a že vykonávání funkce rektora je služba,“ uvedl.

O novém rektorovi rozhodne Akademický senát UP 17. října, kdy se ve Velké zasedací síni Rektorátu UP uskuteční první, případně druhé a třetí kolo voleb „Aby byl zvolen rektorem, musí kandidát získat minimálně 13 hlasů, tedy nadpoloviční většinu všech 24 členů Akademického senátu UP,“ upřesnil předseda Akademického senátu UP Jiří Langer. Pokud se senátoři na novém rektorovi neshodnou, budou vypsány nové volby.

Jaroslava Millera do funkce rektora poprvé zvolil Akademický senát UP na podzim roku 2013, po jmenování prezidentem republiky se vedení Univerzity Palackého ujal 1. února 2014. Čtyřleté funkční období mu končí 31. ledna příštího roku, další potrvá od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.