Kapverdské ostrovy ve Dnech lusofonní kultury

Foto: Kateřina Ritterová
Sobota 23. listopad 2019, 8:00 – Text: Milada Hronová

Kultuře a reáliím portugalsky mluvících zemí se budou věnovat Dny lusofonní kultury. Nabídnou přednášky českých i zahraničních univerzitních vyučujících a hostů, také filmy i výstavu. 

Dny lusofonní kultury nabídnou možnost seznámit se s kulturami zemí, které stále ještě nepatří k častým turistickým destinacím. Hovoří-li se o portugalsky mluvících zemích, jde totiž nejen o Portugalsko a Brazílii, ale i o Angolu, Mosambik, Senegal či Kapverdské ostrovy.  Cílem akce je obohatit studijní program posluchačů katedry romanistiky i studentů dalších oborů UP. 

„Letos se z velké části budeme věnovat právě Kapverdským ostrovům, především ostrovům Santiago, São Vicente a Santo Antão. S kolegyní Zuzanou Burianovou jsme je navštívily v letech 2016 a 2018 a pro letošní ročník Dnů lusofonní kultury jsme připravily výstavu fotografií. Její vernisáž se uskuteční 25. listopadu od 14 hodin na chodbě katedry romanistiky. O Kapverdských ostrovech bude i následující dokument, který promítneme v češtině. Srdečně zvu i neakademickou veřejnost,“ uvedla Kateřina Ritterová z katedry romanistiky, která je zároveň i autorkou vystavovaných snímků. Na uvedených ostrovech byly obě členky katedry romanistiky díky projektu Interní grantové agentury. „Podařilo se nám navázat spolupráci s Univerzitou Cabo Verde a budeme také usilovat o smlouvu Erasmus Plus. Už v příštím akademickém roce tam na studijní pobyt vyjede jedna naše studentka. Kapverdským ostrovům se budeme věnovat letos i proto, že nově otevíráme jednooborovou navazující magisterskou portugalskou filologii, ve které se vedle brazilské portugalštiny a reálií budeme soustředit na africká studia,“ doplnila.

Program Dnů lusofonní kultury začíná v pondělí 25. listopadu. Studentům, především portugalštiny, se už v osm hodin nabídne projekce filmu Quanto vale ou é por quilo. Snímek režíroval Sérgio Bianchi a katedra romanistiky jej promítne v portugalštině s anglickými titulky. Už od 10 hodin uvede katedra romanistiky další film. Um rio v režii José Carlose de Oliveiry se bude promítat opět v portugalštině s anglickými titulky. Pro veřejnost, která nehovoří ani portugalsky ani anglicky, může být zajímavá přednáška s názvem Brazilští evangelikálové mezi garáží a prezidentským palácem. V tentýž den ji od 17 hodin prosloví v češtině Šárka Grauová z FF UK.

Pravidelně jednou v semestru pořádá Dny lusofonní kultury Centrum portugalského jazyka a lusofonní kultury na katedře romanistiky FF UP ve spolupráci s Portugalským centrem Institutu Camões v Praze. Programová nabídka tohoto semestru skončí ve středu 27. listopadu. Více ZDE.

Zpět