Katedra biochemie oslavila 20 let existence

Jednou z ústředních postav oslav byl zakladatel katedry prof. Pavel Peč (první zleva).
Foto: Martina Šaradínová
Sobota 3. prosinec 2016, 12:00 – Text: Martina Šaradínová

Optimismus, nadšení, dřina, radost, přátelství a obětavost. Všechna tato substantiva lze použít pro charakteristiku dvacetiletého období existence katedry biochemie na přírodovědecké fakultě. Jubileum slavili její současní i někdejší členové v tomto týdnu. Největší dík patřil emeritnímu profesorovi Pavlu Pečovi, který byl jedním z hlavních iniciátorů vzniku katedry.

„Byl to právě profesor Peč, který v roce 1994 využil nabídky, aby se skupina zaměřená na biochemii, která byla součástí oddělení organické chemie a biochemie na katedře analytické chemie, přestěhovala do uvolněného areálu v Holici. Bylo to velmi prozíravé rozhodnutí, které umožnilo vznik nového pracoviště a jeho další rozvoj. O dva roky později vznikla samostatná katedra biochemie,“ uvedla vedoucí katedry Lenka Luhová.

Na počátku historie katedry podle ní stála po boku vedoucího Pavla Peče čtveřice zapálených vědců - kromě ní ještě nynější děkan Ivo Frébort, nynější zastupující ředitel Centra regionu Haná Marek Šebela, Ludmila Zajoncová a technička Jana Piknová. „Začínali jsme z ničeho, do Holice jsme se přestěhovali prakticky s jedním fotometrem a novým spektrofotometrem. Díky usilovné práci a zapojení do řady projektů se nám postupně podařilo vybavit pracoviště moderní přístrojovou technikou, která odpovídá evropské úrovni. Nastalo rovněž personální posílení, zejména o vlastní absolventy doktorského studia,“ řekla Luhová.

O biochemii mají uchazeči zájem

V roce 2000 se podařilo akreditovat studijní obor Biochemie, který už má 201 absolventů v bakalářském studiu a 195 v magisterském studiu.  Od roku 2012 se mohou zájemci hlásit i ke studiu oboru Bioinformatika a o rok později přibyl obor Biotechnologie a genové inženýrství. Katedra rovněž nabízí doktorské studium Biochemie a má oprávnění vést habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v tomtéž oboru. V roce 2006 se vedení katedry ujal Marek Šebela, po šesti letech ho vystřídala současná vedoucí.

„O studium oboru Biochemie garantovaného naší katedrou je stále velký zájem. Každoročně se k nám hlásí 180 až 200 studentů, přijímáme jich nejvýše 35. Naši absolventi nám zpětně potvrzují, že studium bylo sice náročné, ale zaměstnavatelé oceňují jejich znalosti i odborné schopnosti. Mají velmi široké možnosti uplatnění, pracují například v laboratořích klinické biochemie, ve výzkumných ústavech, centrech umělé reprodukce, forenzní chemii, biotechnologických firmách a podobně,“ objasnila Luhová.

Přibývají nové výzkumné směry

S vývojem biochemických metod a poznatků se rozvíjejí i výzkumné směry na katedře. „Začínali jsme s čistou enzymologií, věnovali jsme se studiu aminoxidasy. Postupně vznikla oddělení molekulární biologie a oddělení proteomiky, která se v roce 2012 stala součástí Centra regionu Haná. My jsme se na katedře zaměřili na rostlinnou biochemii, a to zejména na studium úlohy reaktivních forem dusíku a kyslíku v obranných reakcích rostlin, které jsou vystaveny stresovým podmínkám,“ přiblížila některé z výzkumných směrů vedoucí katedry. Zdejší vědci se ale věnují také imobilizacím enzymů a jejich využití v diagnostice, případně v průmyslu. Jedním z nejnovějších vědeckých témat je studium antimikrobiálních peptidů u včel.

Slavnostní setkání

Na oslavu 20. narozenin přišli nejen lidé spjatí s olomouckou katedrou, ale i kolegové z dalších tuzemských biochemických pracovišť. „Přijela i řada přátel z Prahy, Brna a Pardubic, kteří nám v počátcích pomáhali, podporovali nás a jsme rádi, že spolupráce se dále rozvíjí. Vážím si práce, vstřícnosti a zápalu pro vědu u svých kolegů z katedry i spolupracujícího Centra regionu Haná. Jsem velmi ráda, že nové organizační členění posílilo náš společný cíl, tedy přípravu kvalitních absolventů biochemických oborů, kteří mohou využívat i unikátní přístrojové vybavení nově vzniklých laboratoří Centra regionu Haná,“ doplnila vedoucí katedry.

Zpět