Katedra romanistiky pořádá významnou konferenci o imigraci

Leo Chavez.
Foto: Archiv katedra romanistiky
Středa 3. květen 2017, 8:00

Katedra romanistiky pořádá ve dnech 5. až 6. května 2017 již 6. mezinárodní kolokvium latinskoamerických studií, které letos nese podtitul „Imigrace, politika a média: diskurzivní perspektiva“.

Konference se bude převážně věnovat konstrukci obrazu hispánských imigrantů ve Spojených státech jak v politickém, tak mediálním diskurzu.

Konference je otevřena nejrůznějším teoretickým perspektivám a oborům, což nejlépe dokazují i oba pozvaní keynote speakers. Leo Chavez z University of California Irvine patří mezi nejuznávanější americké antropology. Dlouhodobě se věnuje otázkám migrace a plodem jeho práce je i kniha The Latino Threat: Constructing Immigrants, Citizens, and the Nation vydaná na Stanfordově univerzitě.

Druhým pozvaným je významný americký sociolingvista a diskurzivní analytik Otto Santa Ana z University of California Los Angeles, který se mimo jiné věnoval studiu metafor sloužících k zobrazování latinskoamerických imigrantů. Přednáška, kterou přednese na půdě Univerzity Palackého, se bude týkat možnosti využití výzkumu z oblasti kritické diskurzivní analýzy při soudní obraně práv migrantů.

Kromě zmíněných dvou akademických celebrit se konference zúčastní přednášející z ČR, Argentiny, Španělka, Mexika, Itálie a Kuby. Konference bude zahájená v pátek 5. 5. v 13:00 plenární přednáškou Lea Chaveze v kapli Božího těla na Konviktu. Druhá plenární přednáška pak proběhne v sobotu 6. 5. v 15:00 na Křížkovského 12. Zájemci jsou srdečně zváni.

Radim Zámec

Zpět