Klasická filologie bude možná součástí katedry historie

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého pravidelně jedná na tř. Svobody 26.
Foto: Milada Hronová
Neděle 4. prosinec 2016, 8:32 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty věnoval část z jednání budoucímu zařazení oboru Latinská filologie. Ve struktuře fakulty patrně najde nové místo na katedře historie.

Katedra klasické filologie se dlouhodobě potýká s nevyrovnaným rozpočtem.

 „S ohledem na současné nastavení financování vysokých škol je její nevyvážená finanční bilance zapříčiněná nedostatečným počtem uchazečů o studium i nedostatečným vědeckým výkonem katedry,“ řekl už na předchozím jednání děkan fakulty Jiří Lach. O organizačním propojení této katedry s jinými malými pracovišti se na fakultě uvažuje dlouhodobě, už dříve se přemýšlelo také o možnosti jejího propojení s katedrou romanistiky nebo historie.

„Filozofická fakulta chce klasickou filologii uchovat, proto hledá řešení, jakým způsobem toho dosáhnout. V řadě ohledů nám možnost zařadit ji pod katedru historie připadá vyhovující. Mimo jiné i proto, že na historii je určitá tradice v publikování latinských pramenů. Klasická filologie se tak bude moci i nadále koncentrovat na svou činnost a bude moci pracovat na svém rozvoji,“ doplnil Jiří Lach.

O fungování několika oborů v rámci jedné katedry hovořil na senátu i proděkan pro vědu a výzkum Jiří Špička, který působí v sekci italské filologie katedry romanistiky. „Začlenit klasickou filologii ke katedře historie považuji za vhodné. Každý rok se na této katedře podávají a získávají projekty GAČR, katedra má zkušenosti s visegrádskými fondy i OPVK projekty, je to katedra mezinárodně otevřená. Pro klasické filology bude inspirativním prostředím,“ řekl Jiří Špička.

Katedra klasické filologie se zaměřuje na studium latinské filologie od antiky po humanismus, na vědy o antice, svou pozornost věnuje i antickým tradicím v české kultuře. Na historii se dnes už s klasickými filology téměř počítá. „Jsme tomuto návrhu otevřeni, už jsme o něm na katedře jednali. Pokud budeme mít garanci fakulty, se začleněním klasické filologie nebudeme mít problém,“ řekl senátor Jan Stejskal z katedry historie.   

Už před časem vypsal děkan filozofické fakulty výběrová řízení na tři místa klasických filologů s cílem obsadit tato místa i mezinárodně uznávanými odborníky.

Zpět