Klinická výuka v kontextu epidemie covidu-19

Ilustrační foto: Martin Višňa
Čtvrtek 22. duben 2021, 16:00

Epidemická situace způsobená virem SARS-CoV-2 a infekcí covid-19 výrazně zasáhla do našich životů a přinesla celou řadu omezení. K oblastem, které byly ovlivněny touto epidemií a souvisejícím nouzovým stavem, patří i výuka na vysokých školách, včetně lékařských fakult.

Vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen LF UP) považuje za velmi důležité, že v případě studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství nebyla přerušena praktická výuka, která s určitými modifikacemi nadále probíhala. Současně je třeba zmínit pracovní nasazení mediků, které výrazně pomohlo při zvládání enormní pracovní zátěže ve zdravotnických zařízeních. Je vhodné doplnit, že zapojení studentů LF UP bylo rovněž dobrovolné a do pomoci se zapojili studenti téměř všech ročníků. Za to jim náleží velké poděkování a fakulta může být na svoje studenty právem hrda. Poděkování dále náleží i všem zaměstnancům fakulty, kteří svou každodenní svědomitou prací umožnili nejen praktickou výuku, ale i realizaci přednášek a seminářů v online formě. Především v případě preklinických a klinických oborů, které musely zajistit komplexní zdravotnickou péči o pacienty, si toto zaslouží velkou úctu a poděkování.

V průběhu epidemie covidu-19 byla, a samozřejmě stále jsou, dodržována příslušná hygienicko-epidemiologická opatření. Jejich dodržování studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci fakulty umožnilo udržení praktické výuky a pomoc studentů při péči o pacienty. Současně byl na LF UP monitorován výskyt infekce covid-19 u studentů, který prokázal, že incidence tohoto onemocnění mezi studenty v období říjen 2020 až březen 2021 se pohybovala v rozmezí 1–3 %. V souvislosti s pokračováním praktické výuky a zapojením studentů do zdravotnické péče nedošlo ke zvýšení incidence covidu-19 mezi pacienty Fakultní nemocnice Olomouc. Je tedy zřejmé, že obavy z možného šíření infekce mezi pacienty z důvodu praktické výuky či pomoci mediků při zajišťování zdravotní péče se nenaplnily. Celkový počet studentů LF UP v karanténě za výše uvedené období činil 173.

Vedení LF UP děkuje všem studentům a zaměstnancům za spolupráci, pochopení a vstřícnost při řešení epidemie covidu-19 a je přesvědčeno, že společnými silami se podařilo udržet chod naší fakulty a současně pomoci zdravotnickým zařízením při zajišťování diferenciálně-diagnostické i léčebně-preventivní činnosti.

Vedení LF UP

Zpět