Kniha absolventky FF UP patří k nejlepším v české archeologii

Z knihy The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia/Kůň v době bronzové a železné na Moravě. Vůz Habrůvka – „Býčí skála“ V1 – fyzická rekonstrukce (podle: Barth et al. 1987, Farbtaf. 5 ).
Upravila Zuzana Mírová.
Pátek 20. srpen 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Zuzana Mírová, absolventka katedry historie Filozofické fakulty UP, obstála v prestižní české studentské archeologické soutěži o Cenu Jana Rulfa. Za svou knihu The Horse in the Bronze and Iron Ages in Moravia/Kůň v době bronzové a železné na Moravě získala v hlavní kategorii soutěže třetí místo.

Více než rok jezdila po muzeích a depozitářích, sháněla materiál, kreslila, fotila a dokumentovala. Cenu Jana Rulfa vnímá Zuzana Mírová, v současné době doktorandka Univerzity Karlovy v Praze, jako signál, že je na správné cestě a že úsilí napsat práci tak, aby byla nejlepší, jakou v ten daný moment dokáže, se vyplácí.

„Prestižní ocenění mě utvrzuje v tom, že jsem téma zvolila správně. Měla jsem navíc i obrovské štěstí na skvělého vedoucího, konzultanty i rodinné zázemí, které mi umožnilo věnovat se jen práci. A taky na rok jako takový. Nedovedu si totiž představit, že bych třeba jezdila po institucích během ‚covidového roku‘. Cena mě i motivuje, abych dokončila disertační práci, ve které mám ještě stále co zlepšovat,“ říká Zuzana Mírová.

Koním se věnuje dlouho. Uvedené téma obsahovala i její bakalářská práce, v magisterské jej dále rozvinula. „Kdysi jsem psala seminární práci na téma sklo v době halštatské, tedy starší době železné. Původně jsem v tématu chtěla pokračovat, ale už bylo zadáno jinému studentovi. Když jsem se pak měla rozmyslet, čemu se budu v bakalářské práci věnovat, napadli mě koně. Na téma jsem navázala i v magisterské práci, když jsem jej pro lepší pochopení časově rozšířila na celou dobu bronzovou a laténskou,“ dodává mladá archeoložka, pro kterou koně znamenají hodně. Sama na nich jezdí zhruba patnáct let a věnovat se jim i ve svém bádání vnímá jako skvělou příležitost.

„Měla jsem i vlastního poníka. Bez znalosti koňské povahy a způsobu zacházení s nimi, jízdy a různých postrojů by moje práce vypadala úplně jinak. Nejen v archeologii je vlastní zkušenost k nezaplacení,“ doplňuje.

Období sběru a zpracování dat považuje oceněná absolventka olomoucké sekce archeologie jako velmi přínosnou. „Poznala jsem spoustu kolegů i krásných míst na Moravě, protože jsem práci vždy spojila s výletem po okolí. Tvorba katalogu pak už trvala jen pár měsíců a samotné kapitoly práce spíše už jen týdny. I tak jsem před odevzdáním dva dny vůbec nespala,“ vzpomíná.

Soutěž o Cenu Jana Rulfa vyhlašuje Archeologický ústav Praha, podporuje studenty archeologie i příbuzných oborů a podle Jaroslava Řídkého, tamního zástupce ředitele pro vnější vztahy, nemá na území České republiky obdoby.

„Naše největší oborová instituce tímto způsobem umožňuje mladým začínajícím odborníkům upozornit na své práce, na řešená témata a na nové přístupy k řešení témat. Tím, že je hodnocení rozděleno do dvou skupin, na hlavní soutěž a na skupinu bakalářských a magisterských prací, dostávají vlastně vůbec první šanci i studenti na úplném začátku. Hodnotitelská komise je vždy složena z odborníků s různou specializací, ať už na období našich dějin nebo na průřezová témata,“ uvedl. Archeologický ústav si podle něj tímto způsobem udržuje přehled o perspektivních badatelích i profesionální komunikaci s univerzitními pracovišti.

Absolventi sekce archeologie katedry historie FF UP uspěli v uvedené soutěži i v dřívějších ročnících, někteří z nich dnes na zmíněném pracovišti vyučují.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)