Knižní rarita. Tým z olomoucké právnické fakulty vydal kompletní Digesta

O vydání Digest se zasloužil tým kolem studentky Lucie Černé a Petra Dostalíka, odborného asistenta na katedře teorie práva a právních dějin PF UP.
Foto: Eva Hrudníková
Úterý 26. červen 2018, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Digesta seu Pandectae – kniha, která je dopadem na evropskou kulturu srovnatelná s Biblí, přesto je v tištěné podobě prakticky nedostupná. To se rozhodl změnit tým složený ze studentů a akademiků právnické fakulty. Takzvaná Digesta, nejrozsáhlejší a nejdůležitější pramen poznání římského práva, který hluboce ovlivnil vývoj soukromého práva, nyní vydávají v plném původním znění. První „pracovní“ výtisk, na 900 stran psaných latinsky o váze přes dva kilogramy, už dorazil z tiskárny na fakultu. Jde o historicky první vydání na území celého bývalého Československa.

S myšlenkou vydat kompletní Digesta knižně přišla Lucie Černá, studentka 3. ročníku oboru Právo. „Digesta potřebujeme jako nejdůležitější pramen při výuce Římského práva. Učili jsme se o fragmentech z nich, některé části jsme rozebírali, ale ucelený text jako kniha dostupný není. I specializované knihovny na právnických fakultách mají po pár kusech a jen pro prezenční výpůjčky. Existují pouze jedny webové stránky, kde je kompletní verze přístupná online,“ vysvětluje Lucie Černá. Pro vydání Digest ji nadchli její vyučující. Úzce spolupracovala s akademiky Petrem Dostalíkem a Kamilou Bubelovou z katedry teorie práva a právních dějin.

Tým pracoval na knize rok a půl, k vydání použil edici německého badatele Theodora Mommsena přepracovanou Paulem Krügerem. „Nejprve jsme potřebovali získat kompletní originální text. Oslovila jsem proto profesora Yvese Lassarda z Université Grenoble Alpes, který spravuje zmiňovanou webovou stránku. A on s využitím textu souhlasil,“ popsala začátky Lucie Černá. Technickou stránku – grafiku, sazbu a tisk – zajišťoval studentský spolek Nugis Finem, nezisková organizace zaměřující se na inovace ve vzdělávání. Vydavatelem je nakladatelství Nugis Finem Publishing.

Digesta, souhrn děl klasických právníků, vypracovala na popud východořímského císaře Justiniána I. v 6. století našeho letopočtu komise kompilátorů. Dodnes je římské právo nejdokonalejším a nejrozsáhlejším právním systémem. Moderní právní řády na něm staví a přejímají římskoprávní instituty. „Oprávněně by se dalo očekávat, že bude kniha takového významu svazkem obecně dostupným. Opak je ale pravdou. Pro člověka, který není ochoten obětovat poměrně vysokou sumu za historický výtisk, který lze sehnat jen ojediněle, jsou v dnešní době tištěná Digesta prakticky nedostupná,“ upozornil John A. Gealfow, prezident Nugis Finem.

Jeho slova potvrzuje i Petr Dostalík, odborný asistent z katedry teorie práva a právních dějin PF UP. „Pro výuku a vědeckou práci používám vlastní Digesta, jde o akademické vydání z roku 1756. Webová verze je pro akademickou práci nepoužitelná. Kdo chce a potřebuje pracovat s originálním latinským textem a chce mít vše na jednom místě v papírové podobě, musí sáhnout po této naší knize,“ dodal Petr Dostalík, který spolu se Stanislavem Balíkem, bývalým soudcem Ústavního soudu a předním českým odborníkem na dějiny státu a práva, napsal ke knize předmluvu.

Pochvalně se o počinu olomouckého týmu zmiňuje například Michal Skřejpek, jeden z největších expertů na římské právo v Česku, který postupně překládá Digesta do češtiny. „Je více než záslužné, že se olomoučtí kolegové ujali velmi nesnadného a mimořádně pracného úkolu zpřístupnit toto mommsenovsko-krügrovské vydání Digest všem, kteří by chtěli s jeho textem pracovat. Patří jim proto dík celé české romanistické obce a zároveň i hluboká poklona za odvedenou práci,“ zhodnotil Michal Skřejpek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Poděkování a uznání se týmu tvůrců dostalo i od vedení olomoucké fakulty. „Děkuji všem, kteří se podíleli na vydání Digest od nápadu až po jeho realizaci. Odvedli jste skvělou práci, která výrazně přispěje k šíření dobrého jména naší fakulty,“ dodala Zdenka Papoušková, děkanka PF UP.

Unikátní projekt se podařilo uskutečnit díky sponzorům. První výtisky vzniknou za finanční podpory Univerzity Palackého, Právnické fakulty UP, Statutárního města Olomouce a advokátních kanceláří – PRK Partners, AK Rudolf Skoupý a AK Stanislav Balík. Knihu si bude možné objednávat na stránkách spolku Nugis Finem. Tvůrci věří, že o ni bude zájem i v zahraničí.

Pohled prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc. na vydání Digest.

Digesta je možné předobjednávat zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)