Koncert pěveckého sboru Charter Choir of Homerton College | University of Cambridge

Pěvecký sbor Charter Choir of Homerton College | University of Cambridge na UP.
Foto: Ondřej Moučka
úterý 7. srpen 2018, 8:16

V pondělí 30. července 2018 Pedagogická fakulta UP hostila ve svých prostorách studentský pěvecký sbor spřátelené Homertonské koleje Cambridgeské univerzity, který večer vystoupil na koncertu v Kapli Božího těla v Uměleckém centru UP.

Není bez zajímavosti, že Homertonská kolej jedné z nejprestižnějších britských a světových univerzit slaví v letošním roce 250. výročí svého založení a připomíná sobě i světu – pod heslem „250 years of free-thinking education“ – významné osobnosti, jež zde během dlouhé historie působily. (Viz zajímavý portál vzniklý k jubileu koleje homerton250.org/.)

Nejen Homertonská kolej, jejíž členové navštívili naši fakultu, ale vůbec koleje (colleges) jako takové jsou pro profesory a studenty starých univerzit ve Spojeném království čímsi jako domovem, univerzitním centrem, v němž se odehrává veškerý společenský i studijní život jejich členů. Mnozí studenti v budovách koleje přímo bydlí, usedají ke společným snídaním, absolvují formální kolejní večeře u dlouhých stolů (ano, přesně jak to známe ze slavných filmů), využívají knihovnu koleje a probíhá zde většina výuky a mimoškolních sportovních nebo uměleckých aktivit. Homertonská kolej – jako jedna z jednatřiceti kolejí Cambridgeské univerzity – není výjimkou. Sborový zpěv je zde jednou z více možností, jak se mohou zdejší studentky a studenti realizovat.

Olomoucký koncert sboru Homertonské koleje byl uspořádán díky vazbám, jež v minulosti navázala katedra výtvarné výchovy s homertonskými profesory z oblasti výtvarné výchovy a muzejní pedagogiky. Právě díky těmto přátelským kontaktům vznikl také nápad na olomoucké vystoupení sboru, který na svém každoročním turné do zahraničí tentokrát zavítal do České republiky. Kromě vystoupení v Praze – v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě a v několika dalších pražských chrámech – tedy sbor koncertoval také v Olomouci, konkrétně v barokní Kapli Božího těla. Ta je součástí Uměleckého centra UP a pro svou unikátní atmosféru byla pro konání koncertu tradičních britských a kontinentálních duchovních písní tím nejlepším místem.

Sbor, který kromě stálého varhaníka Christophera Baczkowskiho tvoří 24 studentů a studentek a který vede zkušený sbormistr Dr. Daniel Trocmé-Latter, dorazil na svou krátkou návštěvu Olomouce v odpoledních hodinách, kdy byl přivítán proděkankou PdF Petrou Šobáňovou. Po seznámení se s prostory kaple a Uměleckého centra UP a po nezbytné zkoušce členové a členky sboru absolvovali krátkou prohlídku centra města.

Organizátory koncertu i sboristy potěšila opravdu vysoká – a vzhledem k prázdninovému termínu také překvapivá – návštěvnost: Kaple Božího těla doslova praskala ve švech. Složení publika bylo velice pestré: kromě olomoucké veřejnosti se na vystoupení sboru přišli podívat čínští studenti a studentky z letních škol, které PdF každoročně pořádá, akademičtí pracovníci a pracovnice, další zaměstnanci univerzity a rovněž několik dalších zahraničních hostů.

Nejen stará duchovní hudba, např. barokní skladby slavného anglického barokního skladatele Henry Purcella, ale i současná hudba (např. skladby Arvo Pärta) – to vše zahrnuje repertoár sboru, který pravidelně doprovází bohoslužby i společenské události Homertonské koleje. Každé léto sbor pravidelně vyráží na zahraniční turné (v minulosti například do Francie, Německa, Irska, Chorvatska, ale i USA), na svém kontě má také několik nahrávek a byl hostem pořadu na BBC Radio 3.

Na olomouckém koncertu představil ansámbl 11 skladeb – a jednu jako přídavek. Slyšet jsme mohli díla více i méně známých autorů evropských kontinentálních a ostrovních tradic. Zatímco některé písně pocházely ze 16. či 17. století, několik jich bylo novějších – z přelomu 19. a 20. století, nebo dokonce současných (například skladba Cherubic hymn, jejíž autor Ilya Tolchenov se narodil roku 1994). V písni, jež byla vrcholem vystoupení, mohli posluchači obdivovat nádherný hlas sólistky Anny Cooper. Vystoupení sklidilo nadšené ovace, které sbor odměnil závěrečným přídavkem.

Vstup na koncert byl volný, zájemci ovšem mohli sbor podpořit koupí CD Audite Finem, na němž krom sborových děl od autorů jako William Byrd a Thomas Tallis najdeme také dvě původní kompozice sbormistra Dr. Daniela Trocmé-Lattera.

Organizátoři koncertu poděkovali vystupujícím bílými růžemi, které krásně kontrastovaly s černým úborem sboristů v podobě tradičních kolejních hábitů, a drobným občerstvením, kterým se po skvělém výkonu posilnili na zpáteční cestu do Prahy.

Pro fakultu bylo ctí tento nevšední hudební zážitek uspořádat, a organizátoři věří, že spolupráce mezi PdF a Homertonskou kolejí bude dále pokračovat – ať už by se jednalo o další vystoupení sboru Charter Choir nebo možnost našich studentů navštívit University of Cambridge a prezentovat tam na oplátku své aktivity. Ostatně několik doktorandů katedry výtvarné výchovy již Homertonskou kolej navštívilo a stejná katedra aktuálně autorsky spolupracuje na chystané reprezentativní publikaci The International Encyclopedia of Art and Design Education, již edituje Richard Hickman, současný děkan Homertonské koleje.

Mgr. art. Ondřej Moučka, referent pro oblast komunikace PdF UP