Konference připomene Přemysla Otakara II.

Repro: Žurnál UP
Neděle 2. září 2018, 7:53 – Text: Milada Hronová

Filologové a historici budou rokovat o Přemyslu Otakarovi II. a jeho obrazu v literatuře různých epoch. Zahájení chystané mezinárodní konference se uskuteční už 5. září v Kapli Božího Těla Uměleckého centra Univerzity Palackého.

Interdisciplinární konference s názvem Ottokar II. Redivivus si klade za cíl poukázat na to, že odkaz Přemysla Otakara II. není jen předmětem historického a literárně-medievistického zkoumání. Přemysl Otakar II., řečený král železný a zlatý, byl v letech 1253 – 1278 pátým králem Čech z rodu Přemyslovců.  Byl také markrabě Moravy, vévoda Rakous, vévoda Štýrska a vévoda Korutan a markrabě Kraňska.

„Během konference se budeme zabývat například obrazem panovníka v německé literatuře, která vznikla na území Čech a Moravy. To je i téma, kterému se dlouhodobě věnujeme v Centru pro výzkum moravské německé literatury při katedře germanistiky filozofické fakulty,“ řekla Veronika Opletalová ze jmenované katedry. Konference podle ní poukáže na širokou paletu zobrazení Přemysla Otakara II. v různých médiích v českém a německém jazykovém prostoru.

Třídenní konference, na jejíž organizaci se významně podílela Sabine Voda Eschgfäller, je určená širší odborné veřejnosti. Přednášky a následná diskuze odborníků z Prahy, Brna, Ostravy či Olomouce s jejich zahraničními kolegy z Innsbrucku a Würzburgu  se uskuteční v němčině a angličtině. Pořádající katedru germanistiky zastoupí mimo jiné její vedoucí Kristýna Solomon a nadační profesor Jörg Krappmann. Akci podpořilo Rakouské centrum Olomouc.

Zpět